Top 10 similar words or synonyms for сливничкиот

бигорскиот    0.774018

роженскиот    0.750028

ивирон    0.740526

лешочкиот    0.722244

марковиот    0.717329

светогорскиот    0.717278

чудовиот    0.713715

кнежинскиот    0.713427

карпински    0.710832

амвросиј    0.702699

Top 30 analogous words or synonyms for сливничкиот

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Црква „Св. Никола“ - Сливница Се наоѓа 2 километри источно од селото, над патот кој води до Сливничкиот манастир, сместена во месноста Солиште. Во нејзиниот круг се наоѓаат стари гробишта.
Црква „Рождество на Пресвета Богородица“ - Сливница Црквата претставува главна манастирска црква на Сливничкиот манастир. Била изградена и зографисана во 1607 година. Во црквата е целосно сочувано ѕидното сликарство, поради што претставува еден од најзначајните претставници на сликарството од поствизантискиот период во Македонија.
Црква „Рождество на Пресвета Богородица“ - Сливница Циклусот на Акатистот почнува од источниот ѕид на припратата (нартексот). Тој почнува со среќавањето на ангелот со Марија на бунарот. Сцените продолжуваат и на јужниот ѕид Среќавањето на Марија и Елисавета и завршува со осмиот икос, како последна илустрација на Акатистот во Сливничкиот манастир.
Љубојно Љубојно е старо христијанско село во кое отсекогаш живееле православни Македонци. Под различни облици на денешното име (Љубоини, Лјубојно, Љубоино и Љубојно) неговото постоење е забележано во повеќе извори од различни периоди. Најрано е споменато во втората грамота на царот Душан од 1337 година кога тој ја подарил селската црква Свети Никола на манастирот Трескавец. Подоцна, Љубојно повторно се спомнува и во еден запис на Сливничкиот манастир од 1607 година, како поголема македонска населба.
Сливница За време на Првата светска војна градот Ресен во неколку наврати бил бомбардиран од француски авиони, при што во 1917 година над Преспанското Езеро во близина на Сливница и Претор се судриле германски и француски авион при што француското летало паднало во водите на езерото. Во 1917 година до самата линија во Претор и Сливничкиот манастир во посета на своите војници дошле бугарскиот цар Борис и неговиот брат кнезот Кирил.
Сливнички манастир Живописот во олтарот и наосот на храмот е изведен од зографска тајфа од која се издвојува работата на двајца мајстори. Тие успеале да пренесат содржина од сложена тематско-иконографска програма, особено карактеристична во наосот, каде се испреплетени сцени од неколку циклуси: Големите Христови Празници, Страдања и Параболи. Посебна ликовна разработка добил Христос-агнец на кого му се поклонуваат архиереите. На јужниот ѕид во олтарот е насликан Св. Кирил Филозоф со што Сливничкиот Манастир добил уште еден од повекето показатели за нагласениот однос на неговите ктитори кон словенската црковна традиција. Најголема специфика на овој живопис е портретот на младиот битолчанец Купен кој добил значајно место во олтарната програма кој е насликан со посебно внимание.
Црква „Св. Сава“ - Претор Црквата се наоѓа на 100 метри под регионалниот пат Макази – Маркова Нога, веднаш под раскрсницата од Претор, во областа Калуѓери, над детското одморалиште Мите Богоевски. Според историските податоци црквата била метох на Сливничкиот манастир и е постара од него (изградена во 14 век, на темелите на стара црква посветена на св. Никола, а обновена 1916/17 г.) Објектот е од типот на еднокорабни градби, со единствен влез од вратата на западната фасада. Апсидалниот триделен простор од источната страна се одликува со керамо-пластична ѕидарија комбинирана со камен, малтер и тула. Се претпоставува дека овој источен ѕид го претставува најстариот сочуван дел од објектот.