Top 10 similar words or synonyms for силикат

фосфин    0.908263

циркониум    0.905396

глутамин    0.905317

ципротерон    0.904603

креатин    0.902118

pbr    0.898780

јаболкова    0.898774

сулфатни    0.897417

трифлуорид    0.896124

колоид    0.895600

Top 30 analogous words or synonyms for силикат

Article Example
Диосмектит Диосмектитот е природен силикат на алуминиумот и магнезиумот кој се користи како интестинален адсорбент во третманот на некои гастроинтестинални заболувања. Тој е нерастворлив во вода. При предозирање може да доведе до опстипација.
Цинк Цинкот е 23-иот најзастапен елемент во Земјината кора. Најископуваните руди (како сфалеритот) имаат околу 10% железо, како и околу 40-50% цинк. Минералите од кои се екстрахира цинкот се сфалеритот (цинк сулфид), смитзонитот (цинк карбонат), хемиморфитот (цинк силикат) и франклинитот.
Силикатни алги Клетките ги содржат вообичаените органели типични за останатите еукариотски организми. За нив специфична е везикулата за депозиција на силикат во која се врши синтеза на компонентите на силикатниот клеточен ѕид. Оваа органела е типична и за некои од другите хетероконтни алги кои имаат способност за синтеза на силикатни клеточни ѕидови (на пример, некои групи од златните алги "Chysophyceae").
Башкортостан Башкортостан е најбогатата земја во Русија со минерали. Најмногу има наоѓалишта на: нафта, природен гас, јаглен, од металите има на манган, хром, од неметалите има на (кристали, флуорит, сулфур пирит, барит, силикат, азбест, а од природните камења се (малахит, жад, гранит).
Луле Мершаум ("Meershaum") (хидриран магнезиум силикат), е минерал кој се ископува од плитки минерални пластови околу градот Ескисехир во централниот дел на Турција и е ценет заради неговата пластичност, благодарение на која истиот може да се обработува во најразлични облици . Овој материјал почнал да се користи во 17-тиот век и бил главен материјал за изработка на лулиња се до 19-тиот век, кога корен на дрвенестиот врес го заменил по важност и употреба. Зборот „meerschaum“ значи „морска пена“ на Германски и се користи заради сугестивно белата боја на материјалот. Но meerschaum-от е истовремено и доста порозен материјал кој ги абсорбира тутунските компоненти при процесот на пушење и малку по малку ја менува бојата од бела во златеникаво-жолта. Познавачите посебно ги ценат старите добро-испушени лулиња заради нивната фина боја.
Ласер Ласерите во цврста состојба обично се користат со допинг на кристалинен тврд домаќин со јони кои ги овозможуваат потребните енергетски состојби. На пример, првиот функционален ласер беше направен од рубин, односно сафир допингуван со хром. Друг распространет тип на ласери е итриум алуминиум силикат допингуван со неодимиум. Ваквите ласери можат да произведуваат енергии во инфрацрвениот спектар на 1064 нанометри. Тие се користат за сечење, заварување и означување н аметали и други материјали, и исто така и во спектроскопијата и за пумпање на обоените ласери. Овие ласери често се користат со удвоена фреквенција од 532 нанометри кога е потребен видлив (зелен) извор на светлина. Итербиум, холмиум, тулиум и ербиум се чести супстанции кои се користат за допинг на цврстите ласери. Кај цврстите ласери се појавуваат и оние кај кои домаќин е стакло или оптички фибер, на пример со ербиум или итербиум јони како активни видови. Овие материи се многу флексибилни и издржливи и затоа се користат.
Силикатни алги Имајќи в предвид дека теките се нераздвојливи, клетката во својата стаклена (силикат) кутија има ограничен раст. Со акумулација на резервни материи и самиот раст во фрустулата доаѓа зголемување на тургорниот притисок (тургор) со што се врши силен внатрешен притисок кој условува отварање на теките. Митотската делба се одвива докрај по што двете новодобиени клетки заджуваат една од теките на мајката. Онаа ќерка клетка која ја задржала мајкината епитеката (поголемата тека) формира хипотека, додека пак онаа ќерка клетка која ја задржала мајкината хипотека формира сопствена хипотека (мајкината хипотека во случајот претставува епитека). На ваков начин доаѓа до прогресивно намалување на димензиите на клетките во популацијата, односно како како популацијата расте (старее) така популацијата ја намалува својата големина. Овој процес е познат како правилото на MacDonald и Pfitzer. По поголем број на делби најголемиот дел од клетките во популацијата значајно ги намалуваат своите димензии до состојба кога во рамките клетoчниот ѕид нема повеќе простор за нормална функција. Овој момент во животниот циклус, односно оваа големина на клетките се нарекува долен праг на делба по чиешто достигнување клетката мора да премина на процес на полово размножување. Долниот праг на делба е видово специфичен и различен кај различни видови од истиот род.