Top 10 similar words or synonyms for сетилниот

динамичниот    0.825351

циркулаторен    0.806425

инерцијалниот    0.805562

ендокриниот    0.802567

екскреторниот    0.796944

екскреторен    0.796188

сметачкиот    0.788488

датотечниот    0.788001

спроводен    0.786600

слушниот    0.784994

Top 30 analogous words or synonyms for сетилниот

Article Example
Сетилен систем Сетилниот систем е составен од пет сетила:
Епилепсија Други пропратни состојби кои се среќаваат кај голем број на пациенти со Драве синдромот се нарушување на спојувањето на сетилниот систем и некои видови на аутизам, ортопедски или нарушување при движење, чести или хронични респираторни и ушни инфекции, нарушување на процесот на спиење и проблеми со растот и исхраната.
Ароматерапија Понудени се две основни теории со цел да се објасни ова нивно наводно дејство. Првата е влијанието на мирисите врз мозокот, особено на лимбичкиот систем преку сетилниот систем. А другата е директното фармаколошко дејство на етеричните масла. Иако ароматерапевтите често го докажуваат точното познавање на синергијата помеѓу телото и етеричните масла, ароматерапијата е сè уште необјаснета.
Помнење и заборавање Информацијата се прима преку сетилна меморија. Во неа се задржуваат огромен број информации, скоро сите што влијаеле врз сетилниот орган. Но, времетраењето на тие информации е многу кратко. Во меморијата, податоците не се обработуваат, туку се сурови информации, без смисла. Трае многу кратко.
Антропозофија Антропозофија е духовна философија која се заснива врз учењата на Рудолф Штајнер (25 February 1861 – 30 March 1925) која претпоставува постоење на објективен спиритуален свет достапен за директно доживување преку внатрешниот развој, поточно преку начин на размислување независен од сетилниот систем. Се однесува на истражување на духовниот свет.
Сетилни органи Органите за вкус служат за примање на вкусните дразби и за распознавање на храната дали е пријатна или непријатна за јадење. Вкусните дразби како и мирисните се примаат како растворени материи. Растворените материи ги дразнат сетилните клетки за вкус, од каде дразбата се предава на сетилниот нерв кој истата ја носи до центарот за вкус во мозикот. Тогаш се дознава за вкусот на храната.
Свети Ѓорѓи Кратовски - Да му благодариме на Бога, рекол Георгиј, бидејќи признаваш дека е Христос Божји пратеник, Кој треба да ѝ суди на вселената. Но, Мухамед со ништо не пророкувал не докажал дека тој е пратеник Божји. Пророците никогаш не пророкувале за него. Коранот е полн со басни. Зарем сетилниот рај, што го нуди коранот, е вистински рај?
Страбизам Постојат три типа на ретинално одвојување. Најчестото заедничко за типовите се однесува на тоа кога има прекршување на сетилниот слој на ретината и течноста се излизгува надолу, предизвикувајќи слоевите на ретината да се разделат. Оние кои се многу кратковиди, или имат подлежено на очна хирургија, или имат искусено сериозна повреда на окото, претставуваат ризична група за овој тип на одвојување. Кратковидите луѓе се повеќе чувствителни затоа што нивните очи се повеќе од просечното напред кон назад, правејчи ја ретината/ мрежницата потенка и покршлива.
Западна филозофија Аристотел е најпрочуениот ученик на Платон, и вториот филозоф од античкиот свет кој нуди оригинален мисловен систем. Аристотеловите дела кои ни се нам достапни очигледно се пишувани за потесна публика, па се одликуваат со сув, несликовит, аргументативен стил, за разлика од Платоновите далеку попристапни дијалози. Аристотел е создавач на логиката, која останува главен алат на филозофите до денес, а пишува и за етички, политички и научни прашања. Истовремено, Аристотел е еден од првите природно-научници, создавајќи ги ботаниката, зоологијата и физиката. Неговиот природно-научен светоглед се одразува и во неговата филозофска мисла, во која ја нагласува примарноста на сетилниот свет, која како вистински научник ја анализира, прочува и истражува.
Философски речник суштина - ("лат. essentia"), аристотеловски израз ("τὸ τὶ ἦν εἴναι") со кој се означува внатрешниот принцип на суштеството, битијноста во суштеството, битието како поединечна содржина на суштеството, која прави суштеството да е токму тоа што е; содржината на суштеството, главниот елемент на дефиницијата. Доколку суштината е дефинирана, го добива називот "штоство/штоственост" или "квидитет" ("quidditas, quid = што"), тоа е схоластички израз за суштината на материјалните нешта. Доколку пак, не е дефинирана, таа го добива називот "суштинство" или "суштост/битност" ("οὐσία, субстантиа"). "Quidditas rei materialis" ("sensibilis") е она сознавливото во сетилниот предмет, онтолошката ознака на материјалното суштество. Суштината не е достатна самата да формира некое суштество туку го претпоставува чинот на битието. Тие два принципа во конкретното суштество реално се обединети, а се разликуваат метафизички. Суштината и битието се поистоветуваат само во Бога, во смисла дека Бог е без суштина која би го ограничувала.