Top 10 similar words or synonyms for предаторство

гнојно    0.819864

анаеробно    0.818655

тропосферски    0.809312

taenia    0.807054

химери    0.804454

овариум    0.803403

пептичен    0.801532

улцер    0.800130

егзотоксинот    0.799320

искашлување    0.797208

Top 30 analogous words or synonyms for предаторство

Article Example
Атлас на облаците (роман) Сите главни ликови освен еден, се реинкарнација на иста душа во различно тело, во романот препознатливи по белегот... тоа е само симбол на универзалноста на човековата природа. Самиот наслов на романот се однесува на прикажувањата на Атласот што постојано се менуваат, кои ја претставуваат константната човекова природа. Значи темата на книгата е предаторство, начинот на кој индивидуалците се нафрлаат врз индивидуалци, групите врз групи, нациите врз нации.
Кубански крокодил Многу малку се знае за однесувањето на кубанскиот крокодил за време на размножувањето. Гнездата на овие крокодили се во вид на насип. Сезоната за парење обично почнува во мај и трае 3-4 месеци. Бројот на [[јајца]]та зависи од големината и староста на женката, но во просек изнесува 30-40 јајца. Крокодилите несат голем број на јајца, бидејќи поголемиот дел од младите крокодили умираат многу брзо по испилувањето. Ова се случува поради голем број на фактори, најмногу поради предаторство на јајцата и на младенчињата од страна на бројни [[цицачи]], [[рептили]] и [[птици]]. Исто така регистриран е и [[канибализам]], каде постарите кубански крокодили ги јадат младите. Јајцата се со големина од 5 до 7,6 сантиметри, и инкубацијата трае 58-70 дена. Полот на младите крокодили е одреден со температурата на гнездото.
Нилски коњ Нилските коњи излегуваат од вода во квечерината и шетаат на копното понекогаш и до 8 километри за да пасат трева. Тие пасат 4 до 5 часа, и можат да изедат до 68 килограми трева секоја ноќ. Како повеќето хербивори, тие ги јадат речиси сите растенија на кои ќе наидат, но нивната природна исхрана се состои најмногу од трева, додека исхраната со водни растенија е сведена на минимум. Сепак, иако хербивори, нилски коњи се снимени како јадат мрша. Има и други извештаи за нивна исхрана со месо, вклучувајќи и канибализам и предаторство. Желудникот на ова животно не е прилагоден за исхрана со месо, што значи дека овие ситуации се предизвикани од абнормално однесување или дефицит на храна.
Екологија Екосистемите редовно се соочуваат со природните еколошки варијации и нарушувања во текот на времето и географскиот простор. Нарушување е секој процес кој ја отстранува биомасата од една заедница, како што е пожар, поплава, суша или предаторство. Нарушувања се јавуваат во многу различни делови во однос на големината како и растојанијата и временските периоди, каде и двете се причина и производ на природната променливост во стапката на смртност, групирањето на видовите и густината на биомасата во една еколошка заедница. Овие нарушувања создаваат места на обновување каде што новите насоки се појавуваат надвор од мозаикот на природното експериментирање и можност. Еколошката еластичност е основна теорија во управувањето со екосистемот. Биодиверзитетот ја одржува издржливоста на екосистемите и делува како еден вид на регенераторно осигурување.
Набљудување на птици Набљудувачите на птици може да учествуваат во правењето попис на популацијата на птици и миграциските карактеристики, понекогаш специфични за одреден вид. Овие набљудувачи на птици, исто така, може да ги избројат сите птици во дадена област, како случајот со “Божиќното броење на птици” на птици, или да се водат според внимателно направени истражувачки протоколи. Овој вид на “граѓанска наука” може да помогне во откривањето на еколошките закани врз благосостојбата на птиците или, обратно, во добивањето резултати од инцијативи за управување со животната средина кои постојат за да се погрижат за опстанокот на загрозени видови или за да го помогнат размножувањето на видови, за естетски или еколошки цели. Оваа научна страна на хобито е аспект на орнитологијата, предводен во Велика Британија од страна на Британската фондација за орнитологија (БТО). Во САД, Одделот за орнитологија на Корнел универзитетот е домаќин на многу граѓански научни проекти, со цел да го открие бројот и распространетоста на птици низ Северна Америка. Овие истражувања им помагаат на научниците да забележат поголеми промени од година во година, кои можат да бидат резултат на климатски промени, болести, предаторство и други фактори.