Top 10 similar words or synonyms for оксидаза

синтетаза    0.906937

киназа    0.900687

ацетат    0.888896

урат    0.887675

цитрат    0.879171

гонадотропин    0.874101

инхибитор    0.873896

токсин    0.872169

фибриноген    0.872143

тиамин    0.871680

Top 30 analogous words or synonyms for оксидаза

Article Example
Урат оксидаза Луѓето имаат ген за урат оксидаза, меѓутоа тој е нефункционален. Затоа уричната киселина е краен продукт на катаболизмот на пурините кај луѓето. Зголемена концентрација на урична киселина во крвотокот доведува до појава на гихт.
Урат оксидаза Урат оксидаза или уриказа е ензим кој не е присутен кај луѓето. Овој ензим ја катализира оксидацијата на уричната киселина до 5-хидроксиизоурат:
Псевдомонади Присуството на оксидаза, поларни флагелуми и неможноста за ферментација ги разликува псевдомонадите од ентеробактериите. .
Фармацевтски лекови Лековите кои влијаат на централниот нервен систем се: хипнотици, анестетици, антипсихотици, антидепресиви ( вклучувајќи трициклични антидепресиви,моноамино оксидаза инхибитори, литиум соли и селективни инхибитори на серотонинското прземање(ЦИЦП)), антиеметици, антиконвулзиви/антиепилептици, анксиолитици, барбитурати,лекови за нарушување при движење ( на пр. Паркинсова болест), стимуласни (вклучувајќи амфетамини), банзодиaзепини, циклопиролони, допамински антагонисти, антихистаминици, холинергични лекови, антихолинергични лекови, еметици, канабиноиди и 5-HT (серотонински) антагонисти.
Сулфур Аминокиселините цистеин и метионин содржат сулфур, како и сите полипептиди, белковини и ензими кои ги содржат овие аминокиселини. Ова го прави сулфурот потребна состојка на сите живи клетки. Дисулфидните врски помеѓу полипептидите се многу важни за агрегирањето и структурата на белковините. Хомоцистеинот и тауринот се исто така аминокиселини кои содржат сулфур, но не се кодирани од ДНК, ниту се дел од примарната структура на белковините. Некои форми на бактерии го користат водород сулфидот (HS) на местото на водата како донор на електрони во еден примитивен процес сличен на фотосинтезата. Сулфурот се апсорбира од растенијата од почвата преку корењата како сулфатен јон и тие го редуцираат до сулфид пред да се инкорпорира во цистеинот и другите органски сулфурни соединенија (сулфурна асимилација). Неорганскиот сулфур образува дел од железо-сулфур гроздовите и тој исто така е поврзувачкиот лиганд во Cu местото на цитохром с оксидаза. Сулфурот е важна состојка на коензимот А.