Top 10 similar words or synonyms for обел

боболец    0.960053

πτελέα    0.958786

кутлибег    0.956793

текри    0.956001

дорутово    0.955710

пигадица    0.954709

athanasios    0.954476

динли    0.954281

паничари    0.953793

трапезица    0.953482

Top 30 analogous words or synonyms for обел

Article Example
Благоевградска област Лешница (Обел),
Пиринска Македонија Лешница (Обел),
Лешница (Горноџумајско) Лешница (од 1960 г. офиц. Обел) — село во Горноџумајско, Пиринска Македонија, денес во Општина Горна Џумаја на Благоевградската област, Бугарија.
Букурешки договор (1913) Новата бугарско-српска граница започнувала од врвот на Патарица и одела по линијата на старата бугарско-турска граница до Диздарица, потоа одела по вододелницата меѓу Вардар и Струма минувајќи преку Луловиот Врв, кота 1297, Обел, Пољазни, кота 1458, кота 1495, кота 1415, Понорица, Кадиица, кота 1900, кота 1453, Чингино Кале, сртот Клепало, кота 1530, сртот на Малеш Планина (1445), тука свртува на запад кон котите 1515 и 1300, поминува преку сртот Драгнев-даг, Кади Мезар Тепе, Кале Тепе, ја поминува Новичанската Река јужно од село Рајанци, поминува меѓу селата Ословци и Сушево, па преку реката Струмешница меѓу Радичево и Владевци и се качува кон котата 850, а потоа по вододелницата на Вардар и Струма преку котите 957, 571, 750, 895, 850 по сртот на Беласица се спојува со бугарско-грчката граница.