Top 10 similar words or synonyms for никотинамид

динуклеотид    0.939852

обел    0.911858

cua    0.911709

фосфин    0.911258

монофосфат    0.910232

глутамин    0.906593

cga    0.905589

ципротерон    0.905039

мометазон    0.904159

tlu    0.904078

Top 30 analogous words or synonyms for никотинамид

Article Example
Никотинамид аденин динуклеотид Никотинамид аденин динуклеотид (NAD) е коензим кој е присутен во сите клетки. Ова соединение е динуклеотид, бидејќи е составено од два нуклеотиди поврзани преку нивните фосфатни групи. Едниот нуклеотид содржи база аденин, а другиот никотинамид. Никотинамид аденин динуклеотидот се јавува во две форми: оксидирана (NAD) и редуцирана (NADH).
Инфективни заболувања предизвикани од бактерии Стрептококите излачуваат екстраклеточно разни токсини и ензими: еритроген токсин, стрептолизин О и Ѕ, стрептокиназа А и В, фибринолизин, хијалуронидаза А, С и 6, никотинамид - аделин - динуклеодитаза и други.
Алкохол дехидрогеназа Алкохол дехидрогеназа (ADH, од ) претставува група на ензими од групата на дехидрогенази, кои ги има во многу организми и учествуваат во конверзијата на алкохолите до алдехиди и кетони со редукција на никотинамид аденин динуклеотид (NAD до NADH).
Алкохол дехидрогеназа Алкохол дехидрогеназа претставува група на изоензими кои ја катализираат оксидацијата на примарните и секундарните алкохоли, до алдехиди и кетони, соодветно, а исто така можат да ја катализираат и реверзната реакција. Кај цицачите оваа реакција е редокс, која го вклучува коензимот никотинамид аденин динуклеотид.