Top 10 similar words or synonyms for недвижни

отпорнички    0.810389

pbr    0.792611

дворник    0.788423

електрофилни    0.787578

бесполови    0.785334

bronco    0.784397

плетените    0.783477

пекторални    0.781849

недвижното    0.780541

avc    0.779904

Top 30 analogous words or synonyms for недвижни

Article Example
Њујорк (град) Њујорк е дом на некои од највредните национални и светски недвижни имоти. 450 Парк Авенју (450 Park Avenue) е продадена на 2 јули, 2007 за 510 милиони долари, со околу 17,104 долари за 1m, со што го сруши рекордот за цената платена месец претходно за зграда со канцеларии, која изнесува 15,887 долари за 1м, на 660 Медисон Авенју (660 Madison Avenue).
Завод и музеј (Штип) Заводот - Музеј поседува повеќе збирки и фондови од областа на археологијата, етнологијата, историјата, историјата на уметноста и современата македонска уметност и врши дејности од областа на заштитата на недвижни и движни споменици на културата, презентација, обработка и чување на музејски материјал и организација на ликовни изложби.
Лизинг Отповикливоста значи, дека, корисникот на лизинг може да се справи со ризикот од лоша проценка за обем и технички карактеристики на опремата. Исто така, од корисникот на лизинг зависи дали ќе го обнови, односно продолжи договорот при истекот на иницијалниот рок на договорот. Давателот на лизингот, кај оперативниот лизинг, за разлика од финансискиот лизинг, самиот го сноси инвестицискиот ризик од сопствената инвестиција. Видови оперативен лизинг се: лизинг на потрошни добра, лизинг на подвижни и недвижни ствари, sale and lease back лизинг, leverage лизинг, лизинг со полна услуга, инвестиционен лизинг и сл.
Лизинг Правната рамка за функционирање на лизингот во Македонија е утврдена со Законот за лизинг, со која се уредуваат начинот и условите за вршење лизинг на подвижни и недвижни предмети, како и правата и обврските на страните во договорот за лизинг. Согласно Законот за лизинг, даватели на лизинг се домашни трговски друштва и странски трговски друштва што имаат основано подружница во Република Македонија, во согласност со Законот за трговски друштва. За да можат трговското друштво и подружницата на странско трговско друштво да бидат даватели на финансиски лизинг во Република Македонија, треба да добијат дозвола од Министерството за финансии за вршење на финансиски лизинг.