Top 10 similar words or synonyms for монофосфат

tunneling    0.938227

дифосфат    0.923601

симвастатин    0.923217

линестренол    0.922685

ливатче    0.922018

nya    0.921739

пиримидински    0.921558

неомицин    0.920226

интраепителна    0.918975

кортиниче    0.917845

Top 30 analogous words or synonyms for монофосфат

Article Example
Ацикловир Ацикловирот се конвертира во ацикловир монофосфат, под дејство на вирусната тимидин киназа, кој потоа се конвертира во ацикловир трифосфат од страна на киназите од клетката-домаќин. Ацикловир трифосфат компетитивно ги инхибира и инактивира херпес-специфичните ДНК полимерази, спречувајќи ја понатамошната синтеза на вирусна ДНК без да влијае на нормалните клеточни процеси.
Цилостазол Цилостазолот е фосфодиестераза инхибитор со терапевтски фокус на цикличниот аденозин монофосфат (cAMP). Ја инхибира агрегацијата на тромбоцитите и е директен артериски вазодилататор. Неговите главни ефекти се дилатација на артериите со што се подобрува снабдувањето со крв во нозете и намалување на коагулацијата на тромбоцитите.
Кофеин Кофеинот е метилксантин кој е присутен во чајот и во кафето и претставува стимулативно средство кое денес се користи низ целиот свет. Ова соединение претставува алкалоид горчлив по вкус (впрочем тоа е и едно од физичките својства на алкалоидите). Изолиран од чајот и кафето и се употребува во медицината како благ стимуланс, како и за третирање на некои видови главоболки. Дејството на кофеинот е различно и широко. Преку инхибиција на некои ензими се влијае врз покачувањето на концентрацијата на цикличниот AMP (аденозин монофосфат).
Аденозин трифосфат Клетките имаат и други високоенергетски нуклеозид трифосфати, како гванозин трифосфат. Помеѓу нив и АТФ енергијата лесно може да се пренесува преку реакции како што се оние кои се катализирани од нуклеозид дифосфокиназа — енергијата се ослободува кога се хидролизира фосфат - фосфат врската. Оваа енергија можат да ја користат различни ензими, моторни протеини и транспортни протеини за својата работа во клетката. Со процесот на хидролиза се ослободуваат неорганските соединенија фосфат и аденозин дифосфат, кој може и понатаму да се разложи до аденозин монофосфат. АТФ може да биде разложен во АМФ и на директен начин, со создавање на пирофосфат. Оваа реакција има предност за сметка на претходната во тоа што е ефективно неповратен процес во воден раствор.