Top 10 similar words or synonyms for можаат

сакат    0.797770

неможеле    0.783171

заборават    0.768820

сакаа    0.767853

речам    0.755194

можевме    0.747515

труделе    0.745830

морат    0.742696

посакувам    0.741054

мораш    0.740511

Top 30 analogous words or synonyms for можаат

Article Example
Илинденското востание и врховистите клетва за верност на бугарскиот кнез и на бугарската држава, затоа тие не можаат да
Анатомија и технички својства на дрвото Дрвната маса ја сочинуваат повеќе слоеви на секундарните мембрани, кои кај некои клетки можаат да бидаат многу делеби и со сосема мали отвори(лумени) на клетките.
Еднаквост на масата и енергијата Независно, Густав Ле Бон во 1905 шпекулирал дека атомита можаат да ослободаат различни извори на латентна енергија, размислување од една сеопфатна квалитативна филозофија на физиката]
Македонски црковно - училишни општини Според "член 10" од султановиот ферман со кои била основана Егзархијата, било дозволено доколку во рамките на една Црковно - училишна општина во Македонија со 2/3 мнозинство нејзините општинари одлучаат да се приклучаат кон Егархијата, да можаат тоа да го направаат.
Сердарот Григор Прличев кога ја создал првата верзија на поемата Сердарот, себе си се сметал за припадник на хеленското племе и бил фанатизиран вљубеник на грчкиот јазик и литература и затоа бил критикуван од своите современици како што биле: Кузман Шапкарев, Димитар Миладинов, архимандритот Антонин и други. Конкретни податоци за овие критики можаат да се најдаат во Автобиографијата на Прличев .
Бугарска пропаганда во Македонија Според "член 10" од султановиот ферман со кои била основана Егзархијата, било дозволено доколку во рамките на една Црковно - училишна општина во Македонија со 2/3 мнозинство нејзините општинари одлучаат да се приклучаат кон Егзархијата, да можаат тоа да го направаат. На тој начин во 1874 година под јуриздикција на Егзархијата се нашле Скопската и Охридската епархија.
.to Како што доменските имиња на доменот .to се купени, сите нормални DNS операции се можни и регистрираните страници не мораат да објавуваат реклами од регистраторот. Некој домени се слободни како, .edu.to, но само за образовните институции на Тонга. Во овој момент бизнисите ргистрирани во Тонга можат да добијат слободни домени. Луѓето кои продаваат .to домени можаат да побараат одреден надоместок.
Анатомија и технички својства на дрвото Обликот и големината на клетките, како и специфичните обележја на допирните места преку кои се одвива размената на материи помеѓу клетка и ткиво, можаат да се видаат кога издвоените клетки се гледаат под микроскоп. Во првиот дел ќе бидаат изложени општите карактеристики на клетките како основни градежни единки, а потоа карактеристиките на пооделните видови клетки.
Анатомија и технички својства на дрвото Основните елементи на градбата на дрвото кај четинарите се трахеидите, а најмасовно се застапени надолжните(аксијални) трахеиди. Тоа се прозенхимски клетки, со вретенеста или призматична форма. На краиштата се затворени и обично косо зашилени. Мембраните им се повеќе или помалку задебелени и силно лигнифицирани. На напречниот пресек има четири или шестаголни кои ретко можаат да бидаат и тркалезни.
II востанички округ - Кожув Сава Михајлов и Аргир Манасиев откако го добиле известувањето за денот на востанието, организирале советување. Тие заклучиле дека ќе можаат да преземаат само атентати по железничката линија, а со окружно ги информирале гевгелиските села дека Илинден е прогласен за ден на востанието. Во окружното било истакнато дека Гевгелиско нема да востане масовно затоа што имало недостаток на оружје.