Top 10 similar words or synonyms for модулатори

алискирен    0.926495

норетистерон    0.926172

флуорометолон    0.920105

линестренол    0.916669

хидрохлортиазид    0.913350

aml    0.911610

полимиксин    0.911466

tunneling    0.909606

симвастатин    0.908582

окситетрациклин    0.908053

Top 30 analogous words or synonyms for модулатори

Article Example
Селективни естрогенски рецепторни модулатори Несакани ефекти кои може да се појават при употребата на СЕРМ се: едеми, топли бранови, наузеа, повраќање, вагинално крвавење.
Селективни естрогенски рецепторни модулатори Селективните естрогенски рецепторни модулатори (СЕРМ) се лиганди за естрогенскиот рецептор кои имаат агонистичка активност во едно ткиво, но може да имаат антагонистичка или никаква активност во друго ткиво. Одговорот на ткивото е детерминиран од конформацијата која ја дава лигандот на естрогенскиот рецептор, и сетот на коактиватори кои се експресирани во тоа ткиво.
Селективни естрогенски рецепторни модулатори Најзначајни претставници од оваа класа на лекови се: тамоксифен, ралоксифен и торемифен.
Амплитудна модулација Воопштено зборувајќи амплитудно модулираниот сигнал се добива со продуктна модулација (производ) на носителот и модулирачкиот сигнал во таканаречените модулатори.
Електроника Аналогните кола се некогаш нарекуваат и линеарни кола иако многу нелиниеани ефекти се користат во аналогните кола како што се миксети, модулатори и сл. Добри примери за аналогни кола се транзисторски засилувачи, операциски засилувачи и осцилаторите.
Оптика на фазираните строеви Покрај насочување, со сложени шеми на фазна варијација можат да се добијат дифрактивни оптички елементи, како динамички виртуелни леќи, за сосредоточување или раздвојување на зраците. Динамичката варијација на фазите може да прави и холограми во вистинско време. Уредите што овозможуваат подробна упатна контрола на фазите преку две димензии се вид на просторни светлосни модулатори (ПСМ или "SLM").
Чандрасекара Венката Раман Раман и неговиот ученик, Нагендра Нат, дале точно теоретско објаснување за Акусто-оптичкиот ефект (светлинско расејување од звучни бранови), во серија артикли кои резултирале со прославената Раман–Натова теорија. Модулатори, и прекинувачки системи засновани на овој ефект овозможија оптички комуникациони системи врз основа на ласерски системи.
Оптика на фазираните строеви Кај нанотехнологијата, оптиката на фазирани строеви се однесува на строеви од ласери или просторни светлосни модулатори со упатни фазни и опсежни елементи помали од брановата должина на светлината. Иако ова е сè уште теоретска замисла, ваквите високорезолутивни строеви ќе овозможат крајно реалистичнни тридимензионални отцртувања на слики со динамичка холографија и без непожелни ефекти на дифракција. Предложена е примена на оваа технологија кај оружјето, вселенските комуникации и постигнување на невидливост по пат на оптичка камуфлажа.
Џон Бардин Благодарение на добрите својства како што е големата брзина на работа, малата потрошувачка, големата доверливост и малата цена, транзисторите се основни елементи на електронските склопови за различни функции како што се засилувачи, стабилизатори, модулатори, генератори на сигнали, дигитални логички склопови, полуспроводнички мемории и слично. Како дискретни компоненти во засебни куќишта, транзисторите се произведуваат за различни намени. Со транзисторите за општа намена, се изработуваат и транзистори оптимизирани карактеристики за посебни примени, на пример високофреквенциски транзистори, транзисторски прекинувачки, високонапонски транзистори и транзистори за снага.
Карлхајнц Штокхаузен Повеќето од делата од 1964 до 1970 година користат електроника во живо. Во "Mikrophonie I", звукот на инструментот там-там е активиран од дуо, кое во текот на делото го елаборира звукот во живо со помош на ринг-модулатори. Истите ги користи и во "Mikrophonie II", каде хорот е модулиран од звукот на Хамонд органата. Во "Mixtur", ринг-модулациите ги користи на пет различни оркестарски групи. Употребата на електронски уреди кои го модификуваат звукот во живо, доаѓа од "Kontakte" каде перкусионистите треба да „импровизираат“ на звуците на лентата.