Top 10 similar words or synonyms for мекотели

полжави    0.923155

ракови    0.888062

ежови    0.882037

водоземци    0.881857

гуштери    0.878645

пеперуги    0.877604

молци    0.870032

жаби    0.869513

сплескани    0.863882

членконоги    0.863398

Top 30 analogous words or synonyms for мекотели

Article Example
Мекотели Мекотелите (тип: "Mollusca") се ткивни животни кои спаѓаат во без‘рбетниците. Во рамките на еуметазоите со несегментирано тело, тие го достигнале највисокиот развиток. Денес се познати над 100.000 видови на мекотели, од многу ситни (неколку mm) до многу крупни форми (некои главоноги достигаат и над 15 m). Мекотелите се најкрупните денешни без‘рбетници.
Мекотели подлоги;
Мекотели Во оваа група животни спаѓаат
Мекотели - школките кои се припособиле да можат да се кријат и живеат во меки подлоги на слатките или солените води. Мекото тело кај школките е заштитено со черупки кои на предната страна може да се отвораат, а на задната страна се поврзани;
Мекотели - полжавите се најголема и најразновидна група мекотели. Главата им е добро развиена, стапалото е широко и рамно, а черупката има спирален облик. Повеќето полжави, главно, ползат со стапалото. Тие се жители на слатките и солените води, а некои од нив живеат и на копно;
Мекотели - главоногите кои се жители исклучиво во солените води. Кај нив стапалото е изменето и е во вид на пипалка сместени околу устата. Како претставници од оваа група се октоподите и сипите.
Мекотели Во морфолошки поглед, на мекотелите може да се разликуваат неколку региони: "глава", на која се наоѓаат устата и сетилните органи; "труп", во и на кој се сместени главните, витални органи; "стапало", кое претставува месест орган што служи за движење и "наметка" (или "мантија"), како голем набор на кожата помеѓу трупот и стапалото. Наметката го обвива трупот, при што се создава "мантијна празнина" во која се сместени жабрите и природните отвори на дигестивниот, екскреторниот и репродуктивниот систем. Друг карактеристичен белег е постоењето на "черупка", која ја лачи (продуцира) наметката и која делумно или целосно го обвива телото.
Мекотели Телото на мекотелите е покриено со еднослоен епител, богат со жлездени клетки кои лачат лигава материја. Под епителот се наоѓа сврзно и мускулно ткиво, а телесната празнина е мешавина од примарна празнина и целом.
Мекотели За дигестивниот систем е карактеристично постоењето на орган, наречен ренде во почетниот дел на дебелото црево, кое служи за обработка на храната. Обично средното црево кај мекотелите е диференцирано во желудник (во кој своите секрети ги лачи крупната цревна жлезда) и тенко, неразвиено средно црево. Респираторниот систем кај водните мекотели е претставен со жабри (еден или повеќе парови), сместени во мантијната празнина, а кај копнените мекотели (полжавите) - со непарен бел дроб. Белиот дроб кај копнените мекотели е составен од дел на внатрешната површина на мантијната празнина, во овој случај "белодробна празнина", која е богата со крвни садови. Циркулаторниот систем е од отворен тип и е составен од срце со преткомора и комора, крвни садови и лакуни. Екскреторниот систем се состои од примитивни бубрези со долги, нефридијални канали и екскреторна пора во мантијната празнина. Нервниот систем е од ганглионарен тип, и се состои од 3 до 5 пара ганглии, меѓусебно поврзани, од кои продолжуваат нерви за сите телесни органи. Сетилните органи се особено добро развиени кај полжавите и главоногите, при што, на пример, сложеноста на градбата на очите кај главоногите се приближува кон градбата на очите кај ‘рбетниците. Поголемиот број на мекотели се разделно полови, а помал се хермафродити. Репродуктивниот систем кај разделно-половите е просто изграден, за разлика од тој кај хермафродитите, кој е со посложена градба. Онтогенезата на мекотелите е главно со метаморфоза. Општо земено, органите од органските системи кај мекотелите се диференцирани на релативно високо еволутивно ниво.
Мекотели - хитоните, кои се приспособени да живеат на тврди