Top 10 similar words or synonyms for малат

фумарат    0.891130

сукцинил    0.889280

киназа    0.888874

трифлуорид    0.888556

алкин    0.888392

синтетаза    0.888291

roh    0.887383

gly    0.887188

глукозо    0.886575

сукцинат    0.885923

Top 30 analogous words or synonyms for малат

Article Example
Аивоански јазик Аивоанскиот е дел од малат група на рифско-сантакруски јазици, која пак е дел од австронезиската група на океански јазици.
Скијачки скокови на Зимските олимписки игри 2010 - поединечно на мала скокалница Натпрварите во скијачки скокови на малат скокалница на Зимските олимписки игри 2010 се одржаа на 12 и 13 февруари. На натпреварот учествуваше 61 спортист од 18 земји. Медалите во овааа дисциплина на Олимписките игри беа доделени по 13. пат.
Аспарагинска киселина Аспартатот е исто така метаболит во циклусот на уреата и учествува во глуконеогенезата. Тој пренесува редуцирачки еквиваленти во малатно-аспартатниот пренесувач, кој ја поттикнува меѓупретворбата на аспартатот и оксалацетатот (кој е оксидираниот, т.е. дехидрогениран дериват на јаболковата киселина, т.е. малат). Аспарагинската киселина дава еден азотен атом при биосинтезата на инозитолот, прекурсорот на пуринските бази.
Кребсов циклус Кребсовиот циклус се среќава кај сите организми. Меѓутоа, постојат некои метаболички разлики кои настануваат при различни услови. Кај "E. coli", овој циклус преоѓа во разгранет, нецикличен пат при анаеробни услови. Циклусот е прекинат кај алфа-кетоглутаратниот дехидрогеназен чекор и оди по повратен пат до Сукцинил-КоА, почнувајќи од оксалоацетат преку малат/аспартат, фумарат и сукцинат. Разгранетата модификација на Кребсовиот циклус ги дава биосинтетските прекурсори сукцинил-КоА и алфа-кетоглутарат. Оксалоацетатот се користи во оваа реакција и мора да се обнови со реакција на две ацетатни единици произведени со целосната оксидација на пируватот. Ова е можно со глиоксилатниот циклус кај бактериите (и растенијата, во органелите наречени глиоксизоми), При овој циклус, изоцитратот се дели со изоцитрат лијаза на сукцинат и глиоксилат. Последниот може да се поврзе со Ацетил-КоА и да даде малат и КоА во реакција катализирана од малат синтаза. Ацетил-КоА се образува од ATP и ацетат преку пренос на фосфорилна група , при што се добива ацетил фосфат и ADP. Активираниот ацетат-P може да се пренесе до КоА, со што ќе се добие Ацетил-КоА и неоргански фосфат.