Top 10 similar words or synonyms for кружоци

револуционерни    0.646066

дејци    0.626204

раководители    0.621189

комитети    0.618478

одбори    0.597022

синдикати    0.588446

штабови    0.579911

братства    0.579489

организатори    0.578637

демонстрации    0.566197

Top 30 analogous words or synonyms for кружоци

Article Example
Петар Манџуков Напуштајќи ги дефинитивно студиите, по краткотраен престој во Бугарија, заминува во Македонија со задача да организира анархистички кружоци во Солунската егзархиска гимназија и Скопското педагошко училиште.
Македонска социјалистичка група Тие ги издигнале слоганите "Македонија за Македонците", ""Ослободувањето на Македонија е работа на Македонците"" и слично, тие успеваат да создадат социјалистички дружинки и кружоци во некои градови на Македонија и Одринско.
Александар Радославов Александар Радославов е роден на 20 јули 1878 година во градот Трново. Завршува гимназија во родниот град, каде постојано е исклучен поради организирање на социјалистички кружоци. Од 1899 година учи природни науки на Софискиот универзитет ""Свети Климент Охридски"".
Светозар Марковиќ Гимназија учел во Крагуевац и во Белград, година 1863. Во Белград започна со студии по техника, кои подоцна ги продолжил во Санкт Петербург како стипендист српске владе, а подоцна преминал на студии во Цирих. Во Петроград бил вклучен во работата на Русија "револуционарнитње кружоци", а во Швајцарија започнал со проучување на научен социјализам.
Голем македонски собор По завршувањето на соборот неговото биро составило „Позив кон македонската емиграција во Бугарија“, која била повеќе пати редактирана. Во конечната варијанта се истакнувало дека „извесните партизански кружоци во Бугарија ќе престанат да го измачуваат нашето ослободително дело, кое во својата основа е дело за спас на бугарштината во Македонија“, а завршекот бил со паролата „Да живее слободниот бугарски народ.“
Тодор Чопов Тодор Донев Чопов (, - , ) бил македонски револуционер, анархист, просветен, театарски и литературен деец. Тој е внук од сестра на Гоце Делчев. Уште како гимназијалец се вклучува во тајните социјалистички и толстоистички кружоци. Со крајно леви и анархистички убедувања учествува во македонското ослободително движење. Убиен е за време на Септемвриското востание од припадници на ВМРО, како една од многуте нејзини жртви.
Ѓорче Петров Основал повеќе револуционерни групи и кружоци на МРО (Штип, Битола, Прилеп, Охрид, Крушево, Кичево, Ресен, Леринско и Костурско). Член на Централен комитет на МРО. Учествувал на Солунскиот конгрес (1896) и бил еден од составувачите на Уставот и на Правилникот на ТМОРО. Ја објавил книгата "Материјали по изучувањето на Македонија" (Софија, 1896).
Даме Груев Врз основа на писмата кој Даме ги испратил до Никола Дејков може да се каже дека првите револуционерни јадра низ Македонија биле воспоставени во текот на февруари и март 1894 година . Овие револуционерни кружоци не претставуваат комитети во вистинска смисла на зборот, меѓутоа тие биле основа за идните револуционерни комитети на Организацијата.
Структура на револуцинерните окрузи - МРО Поради недостаток на изворна литература неможе точно да се проследи формирањето на првите револуционерни кружоци. Меѓутоа врз основа на коресподенцијата на Даме Груев која тој ја водел со Никола Дејков може да се каже дека тие биле формирани во февруари и март 1894 година.
Социјалистичка Република Македонија Интелигенцијата доаѓа во судир со власта, бидејќи не ја прифаќа опцијата за решавање на македонското прашање исклучиво во рамките на Југославија. Тие сметаат дека постои историска шанса за обединување на Македонија со помош на САД и на Велика Британија и под нивни протекторат до целосна независност. Припадниците на таа група не биле меѓусебе организациски и политички поврзани, иако имало повеќе изолирани мали кружоци.