Top 10 similar words or synonyms for креатин

трифлуорид    0.913255

антациди    0.908957

adh    0.905431

синтетаза    0.903498

силикат    0.902118

аспартат    0.902025

киназа    0.901459

киселинско    0.898343

сукцинат    0.894306

метиламин    0.894100

Top 30 analogous words or synonyms for креатин

Article Example
Креатин Креатин е органско соединение.
Креатин киназа Креатин киназа (CK, од ), познат и како креатин фосфокиназа или фосфо-креатин киназа, е ензим кој го има во различни ткива и клетки. Овој ензим ја катализира конверзијата на креатин во фосфокреатин, и притоа користи аденозин трифосфат (ATP) од кој се добива аденозин дифосфат (ADP). Оваа реакција е реверзибилна, па така ATP може да се добие од фосфокреатин и ADP.
Креатин киназа Во клетки и ткива кои имаат брза потрошувачка на ATP, особено скелетните мускули, но исто така и мозокот, мазните мускули, фосфокреатинот служи како извор на енергија за брзо добивање на ATP "ин ситу".
Мускулен систем Во мускулите има и непротеински азотни материи, како што се АТФ, АДФ, креатин фосфат и др. АТФ и креатин фосфат се фосфорни соединенија богати со енергија со чие разградување се ослободува неопходна енергија за мускулната контракција.
Крв По остранување на белковините од крвната плазма ,во крвниот серум остануваат редица материи што содржат азот. Во оваа група материи спаѓаат : аминокиселините,уреа.мочна киселнина,амонијак,креатинин и креатин.
Креатинин Креатинин е органско соединение кое во човековото тело настанува со разложување на креатин фосфатот во мускулите, како и во бубрезите. Креатининот настанува спонтано, без посредство на ензими
Трихинелоза За поставување на дијагноза особено важни се податоците на недоволно термички обработено месо од животно, дополнети со лабараториски испитувања. Во крвната слика доминира леукоцитоза со еозинофилија (може да достигне до 80%)како и зголемени вредности на креатин, на трансаминазите. Фекален промерок има смисла да се истражува само во првите 48 часа по конзумирањето на сомнителната храна. Висока дијагностичка вредност има биопсија на мускулното ткиво.
Животни што изумираат Сите пет членови на фамилијата носорози се загрозени. Покрај носорогот од Јава, постои големиот индиски носорог, црниот носорог, белиот носорог и носорогот од Суматра. Ги ловат поради рогот, за кој некои луѓе веруваат дека има моќни лековити својства. Рогот се состои од збиени влакна наречени креатин.
Миокардитис Миокардичното воспаление може да се открие преку електрокардиографски резултати (ЕКГ), покачен Ц-реактивен протеин и/или покачена стапка на седиментација на еритроцити или зголемен lgM (серологија) против вируси кои влијаат врз миокардот. Зголемени се и индикаторите за степенот на оштетеност на миокардот (срцевите исоензими тропонин и креатин киназа).
Крв Една четвртнина од небелковинскиот азот се нарекува амино-азот . Тоа е азот од аминокиселните што се транспортираат преку крвта. Во најголем дел претставуваат изворен материјал за синтеза на белковини во разни клетки и ткива во организмот. Другиот дел од небелковинскиот азот потекнува во најголем дел од крајните продукти на метаболизмот ( уреа, мочна киселина, амонијак, креатин и др.).