Top 10 similar words or synonyms for коскените

водоземци    0.859368

коскени    0.848392

рскавични    0.843941

полжави    0.835718

ајкулите    0.829801

ракови    0.822260

мекотели    0.822238

водоземците    0.821061

дождовници    0.810009

сплескани    0.808065

Top 30 analogous words or synonyms for коскените

Article Example
Остеофит Коскените израстоци се развиваат по должина на рабовите на коските. Коскените израстоци обично не се болни, но ако притискаат на околните нерви и коски, може да предизвикаат болка. Коскените израстоци, познати уште како остеофити, може да се формираат на секоја коска. Најчесто, се формираат на местата каде коските се поврзуваат, односно на зглобовите. Но, тие може да се најдат и на местата каде лигаментите и тетивите се поврзуваат со коската. Остеофитите може да се најдат и во пршлените.
Најважни испитувања на органите за движење Томографија - на коските и зглобовите,најчесто се употребува во дијагноза на коскените цести, тумори, промени на прешлените итн.
Риби Коскените риби се разликуваат од другите живи риби по нивните коскени скелети и по присуството на пливачки меур или, кај неколку риби, бели дробови. Коскените риби се поделени на две поткласи, месестопернати риби и зракопернати риби. Втората група вклучува преку 95% од сите живи риби.
Коскени риби Една од најпознатите иновации на коскените риби е ендохондралната коска или "заменувачката коска", односно коска која се окоскува внатрешно, со замена на ‘рскавицата.
Бедрена коска Бедрената коска се појавува и кај 'рбетници, вклучувајќи цицачи и птици, но не и кај коскените риби. Сите влекачи имаат бедрена коска освен змиите.
Птераспидоморфи Нивната форма, надворешна анатомија, штитот и градбата на коскените плочки е слична како кај арандаспидидите. Нивната внатрешна анатомија е исто така непозната.
Остеофит Не постои специфичен третман за остеофитите. Од лековите, се користат нестероидните антиинфламаторни лекови, а доколку коскените израстоци пречат на зглобната подвижност, притискаат на некој нерв или слично, тогаш се пристапува кон хируршко отстранување.
Лакотна коска Лакотната коска преку коскените израстоци се зглобува со макарата () од хумерусот, се зглобува со главата од палечната коска, латерално главата од лакотната коска се зглобува со долниот коскен засек од палечната коска и на долниот крај главата преку врска се спојува со една од коските на коренот на шепата.
Целоусни Целоусните (науч. "Teleostomi") се клад на вилични ‘рбетници каде спаѓаат четириношците ("Tetrapoda"), коскените риби ("Osteichthyes") и наполно изумрените бодликави ајкули ("Acanthodii"). Најкарактеристично за оваа група е присуството на жабрени капаци (оперкулуми) и еден пар на дишни отвори - елементи неприсутни или видоизменети кај подоцнежните претставници. Во целоусните влегуваат сите вилични ‘рбетници освен ‘рскавичните и оклопните риби.
Ајкула Ајкулите се брзопливачки и генерално големи ‘рскавични риби познати по нивните остри заби, посебната грбна перка и вештина во лоцирањето на подводниот плен. Како и другите риби, ајкулите се генерално ладнокрвни и дишат со жабри. Но, за разлика од коскените риби, кои имаат скелет составен од коски, ајкулите и нивните роднини раи и химери имаат флексибилни внатрешни скелети изградени од ‘рскавица.