Top 10 similar words or synonyms for кнежинскиот

бигорскиот    0.793494

чудовиот    0.788338

карпински    0.785079

ѓуришкиот    0.780018

бачковскиот    0.779969

августинскиот    0.774355

роженскиот    0.763936

светогорскиот    0.755118

марковиот    0.754413

чебренски    0.752522

Top 30 analogous words or synonyms for кнежинскиот

Article Example
Кнежински манастир Во народната традиција, во преданијата, Кнежинскиот манастир „Свети Ѓорѓи“ е поврзан со Китино Кале – средновековниот град Китава околу кој со тек на времето се развил градот Кичево. Кита во народните преданија била сестра на Крали Марко и живееле во Калето, а погинала бранејќи го Кнежинскиот манастир од Муса Кесеџија.
Кнежински манастир Во колективната меморија на населението од овој крај, во едно предание кое ја отсликува духовната и религиозната состојба, двата манастира ја преземале улогата на водители еден од друг. Кога Кнежинскиот манастир бил разрушен, иконата од манстирот прелетувала во манастирот „Св. Богородица Пречиста“ и се враќала назад во Кнежинскиот манастир и на крај преданието вели останала во манастирот „Света Богородица Пречиста“.
Кнежино Кнежино е село во Општина Кичево. Селото, според пописот од 2002 година, има население од 12 жители. Селото е познато по Кнежинскиот манастир.
Кнежински Манастир (археолошки локалитет) Кнежински Манастир е археолошки локалитет во Кичевското село Кнежино. Локалитетот претставува црква и некропола од средниот век. Се наоѓа на околу 1,5 km југозападно од селото, во самиот комплекс на Кнежинскиот Манастир. Според историските записи, старата црква активно функционирала во времето на кралот Милутин. Пронајдени се и голем број на горбови
Кнежински манастир Кнежинскиот манастир претставува манастирски комплекс кој се наоѓа западно од градот Кичево, во непосредна близина на селото Кнежино на падините на планината Бистра, на надморска височина од над 900 метри. Пределот е богат со вегетација, со букова и дабова шума. Некои од дрвата се со повеќе вековна старост. Во манастирскиот двор се наоѓаат две чешми низ кои протекува изворска вода, која народот ја смета за лековита.
Саат-кула (Кичево) Ѕвоното со кое ги отчукувал часовите потекнува од кнежинскиот манастир. Истото е спасено и денес се наоѓа во храмот Св. Петар и Павле. За механизмот се смета дека е сочуван во некој од дуќаните од чаршијата. Реставрацијата на Саат Кулата е возможна со донација, веројатно од организациите кои се грижат за османлиското наследство на просторите на некогашното Османлиско царство, како на пример „Тика“. Реставрацијата би била дел од целокупниот проект за реставрација на тврдината Китино Кале.
Кичевски манастир Старата сребрена икона на Богородица, која и денес се чува во еден мал олтар над светиот извор, внатре во манастирската црква го дала и сѐ уште го дава благословот на сите верници. Се вели, дека таа во голем пламен виор прелетувала од разрушените зидини на Кнежинскиот манастир, означуваќи го местото каде треба да се гради новата црква. Народот поверувал на тоа, прифаќаќи дека тоа е пророштво кое мора да се исполни, па ја изградил најголемата и најбавата црква во тоа време, чиј радиус на на сводот е најголем изграден на Балканот. Мијачките мајстори стрпливо работеле, а Дичо Зограф со своите ученици го направил чудото, во златните икони и резбаниот владички стол. Оваа икона е многу стара, а според натписот на неа кој го забележал Ѓорче Петров, таа била обновена со запазување на оригиналните бои од странан на Дичо Зограф во 1865 година, во време кога игумен на манастирот бил архимандритот Хаџи Симеон од селото Лазарополе.
Кнежински манастир Манастирската црква во основа е ранохристијанска црква со базиликална форма, изградена во 5-6 век од нашата ера со должина од 27-29 м. Ранохристијанската црква била разурната во непознато време. Делови од нејзината камена пластика биле вградувани во обновената црква кон крјот на 11-12 век и во другите објекти на манастирскот комплекс. Во ова време, кичевската област, a со тоа и Кнежинскиот манастир припаѓале кон Византиското царство, а црквата на Охридската Архиепископија. Манастирскиот комплекс опстојувал во средновековието, до неговото палење, запустување и рушење, во првата половина на 18 век. Археолошките истражувања биле започнати во 1985 година, на манастирската црква и некрополата (гробишта), билепродолжени во 1998 година и траат со прекини до денес. Најважни откриените наоди при овие истаржувања се: мозаичниот под во наосот, камената пластика, керамичките плочи, градежни и плочи со натписи, фрескоживописот како и гробната архитектура и прилозите на покојниците.