Top 10 similar words or synonyms for катаболизмот

алдоза    0.845833

кетоза    0.839387

катаболизам    0.829066

киселинско    0.823766

ткивен    0.813150

антихолинергици    0.812150

herpes    0.811997

васкулитис    0.811710

ослободувачки    0.811303

рибоза    0.811002

Top 30 analogous words or synonyms for катаболизмот

Article Example
Урат оксидаза Луѓето имаат ген за урат оксидаза, меѓутоа тој е нефункционален. Затоа уричната киселина е краен продукт на катаболизмот на пурините кај луѓето. Зголемена концентрација на урична киселина во крвотокот доведува до појава на гихт.
Кортикостероид Кортикостероидите се класа на хемиски супстанции, која ги вклучува стероидните хормони кои се создаваат во адреналниот кортекс кај ’рбетниците како и синтетските аналози на овие хормони. Кортикостероидите се вклучени во широк опсег на физиолошки процеси, вклучувајќи одговор на стресот, имуниот одговор, и регулација на инфламација, метаболизмот на јаглехидрати, катаболизмот на протеини.
Глукоза транспортер Најголем број на неавтотрофни клетки се неспособни да создадат слободна глукоза поради неприкажување на глукоза-6-фосфатаза и, дополнително, се вклучени единствено во внесувањето и катаболизмот на глукоза. Обично произведена единствено во хепатоцитите, при услови на постење, другите ткива како цревата, мускулите, мозокот и бубрезите се способни да создадат глукоза, по активација на глуконеогенезата.
Пероксизом Пероксизоми (исто така наречени микротела) се органели кои се наоѓаат во речиси сите еукариотски клетки. Тие се вклучени во катаболизмот на многу долги масни киселини, разгранети масни киселини, D-амино киселини, полиамините, и биосинтезата на плазмалогени, кои се етер фосфолипиди од клучно значење за нормално функционирање на мозокот и белите дробови кај цицачите.
Вода Од биолошка гледна точка, водата има многу различки особености кои се важни за размножувањето на видовите, што ја разликува од другите материи. Тоа е затоа што им овозможува на органските соединенија да реагираат на начин кој би им дозволил размножување. Сите познати форми на живот зависат од водата. Водата е важна и како растворувач во кој големиот број раствори на телото се раствораат и како неопходен дел од многуте метаболички процеси во телото. Метаболизмот е збир од анаболизмот и катаболизмот. Во анаболизмот, водата се отстранува од молекулите (преку енергија за која се потребни хемиски реакции на ензимите) со цел да се добијат поголеми молекули (на пр. скробови, триглицериди и протеини за складирање на гориво и иформации). Во катаболизмот, водата се употребува да ги разруши врските со цел да се создадат помали молекули (на пр. глукоза, масни киселини и амино киселини за гориво за енергија и други намени). Поради тоа, водата е незаменлива и главна за овие метаболички процеси. Оттаму, без вода, овие метаболички процеси би престанале да постојат, што би не оставило да размислуваме кои процеси би ги замениле, како на пример апсорпција на гас, собиранње на прашина и сл.