Top 10 similar words or synonyms for итербиум

тулиум    0.972762

диспрозиум    0.964556

ербиум    0.961127

европиум    0.959644

холмиум    0.958563

гадолиниум    0.951142

тербиум    0.949019

doble    0.945406

agg    0.944215

ајнштајниум    0.942722

Top 30 analogous words or synonyms for итербиум

Article Example
Итербиум Итербиум (Yb, латински - ytterbium) е лантаноид. Тој е еден од елементите кои името го добиле според шведските градови - Ytterby.
Итербиум Итербиум е застапен во земјината кора во количини од 3,3ppm. Најважен минерал е монацит (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Yb)PO4.
Ласер Ласерите во цврста состојба обично се користат со допинг на кристалинен тврд домаќин со јони кои ги овозможуваат потребните енергетски состојби. На пример, првиот функционален ласер беше направен од рубин, односно сафир допингуван со хром. Друг распространет тип на ласери е итриум алуминиум силикат допингуван со неодимиум. Ваквите ласери можат да произведуваат енергии во инфрацрвениот спектар на 1064 нанометри. Тие се користат за сечење, заварување и означување н аметали и други материјали, и исто така и во спектроскопијата и за пумпање на обоените ласери. Овие ласери често се користат со удвоена фреквенција од 532 нанометри кога е потребен видлив (зелен) извор на светлина. Итербиум, холмиум, тулиум и ербиум се чести супстанции кои се користат за допинг на цврстите ласери. Кај цврстите ласери се појавуваат и оние кај кои домаќин е стакло или оптички фибер, на пример со ербиум или итербиум јони како активни видови. Овие материи се многу флексибилни и издржливи и затоа се користат.
VI периода на периодниот систем Шестата периода на хемиски елементи во себе содржи еден алкален метал, еден земноалкален метал, девет преодни метали, дванаесет лантаноиди, три слаби метали, еден металоид, еден халоген елемент и еден благороден гас. На шестата група хемиски елементи и припаѓаат: цезиум, бариум, лантан, цериум, празеодиум, неодиум, прометиум, самариум, европиум, гадолиниум, тербиум, диспрозиум, холмиум, ербиум, тулиум, итербиум, лутециум, хафниум, тантал, волфрам, рениум, осмиум, иридиум, платина, злато, жива, талиум, олово, бизмут, полониум, астат и радон. овие елементи имаат атомски броеви од 55 до 86. Во оваа периода се наоѓаат вкупно 32 хемиски елементи.