Top 10 similar words or synonyms for идиоми

афикси    0.756510

граматики    0.741647

лигатури    0.738451

апстракции    0.737241

речници    0.735434

лексичките    0.734114

лексички    0.733931

фрази    0.733208

колоквијализми    0.722707

едносложни    0.721547

Top 30 analogous words or synonyms for идиоми

Article Example
Сликарство Некои од сликарските идиоми се опишани подолу.
Персиски јазик Самиот јазик се има развиено во голема мера низ вековите. Заради технолошкиот развој, во персискиот доаѓаат нови зборови и идиоми.
Глобиш Кованицата „глобиш“ ја презел и „јазикот“ го разработил Французинот Жан-Пол Неријер. Тој исто така во 1995 пишувал за новата форма на англискиот јазик со вокабулар од околу 1.500 зборови, најмногу употребувани во куси и едноставни реченици, составени од идиоми или претворени во идиоми.
Умешноста на војувањето Стихови од книгата можат да се чујат во денешните кинески идиоми и фрази, како на пример последниот стих од Глава 3:
Браќа Грим Јакоб Грим бил правник, а неговиот правен труд „Германски правни антиквитети“ (германски: Deutsche Rechtsaltertümer) од 1828 година, претставува вредно сведочење за потеклото и значењето на многу правни историски идиоми и симболизми.
Старогрчки јазик Сите горе споменати дијалектички ограноци понатаму се делат на дијалекти, а секој дијалект пак, може да се подели во без број локални идиоми. Поподробните статии на тема грчки дијалекти не навлегуваат во оваа идиомизација.
Јазична локализација Процесот на локализација главно се однесува на културната адаптација и превод на софтвер, видео игри и веб-страни, ретко на пишан превод (кој исто така може да вклучува процес на културна адаптација). Процесот на локализација може да биде реализиран во региони или држави каде луѓето зборуваат различни јазици или кадешто се зборува истиот јазик: на пример различни шпански дијалекти со различни идиоми се зборуваат во Шпанија и Латинска Америка. Исто така, изборот на зборови и идиоми е различен во земјите кадешто англискиот јазик е официјален јазик (пр. во Америка, Велика британија и Филипините).
Хебрејски јазик Современиот хебрејски, како што бил разработен од Елиезер Бен-Јехуда, бил базиран на мишнајскиот правопис и сефардски хебрејски изгвоор. Сепак, за најраните говорници на современиот хебрејски мајчин јазик им бил јидиш и со тоа вовеле идиоми и зборовен фонд од јидиш.
Преведување Во преведувањето мора да се земат предвид нелогичностите вклучени во содржината, граматички правила на двата јазика, нивните обичаи на пишување, и нивните идиоми. Вообичаено недоразбирање е дека постои едноставно поклопување од збор до збор помеѓу двата јазика и дека тоа преведување е едноставен механички процес, таков буквален превод сепак не може да ги земе предвид содржината, граматиката, нелогичностите и идиомите.
Стандарден мандарински јазик Говорниците на стадардниот мандарински без проблем го разбираат пекиншкиот дијалект бидејќи се заснова на тој говор. Во Пекинг се додава наставката „ар“ (), како наставка за деминутив и користат понеутрални тонови во говорот. На пример: стандардното "мен" (врата) во Пекинг е "менр". СО ова пекиншкиот дијалект е покарактеристичен од стандардниот мандарински во другите региони. Овој дијалект е познат и по богатството од колоквијализми и идиоми.