Top 10 similar words or synonyms for животинскиот

растителниот    0.920894

живиот    0.911290

растителен    0.844133

развиениот    0.841531

материјалниот    0.812437

виртуелниот    0.790051

подземниот    0.770959

дивиот    0.768431

цивилизираниот    0.750390

волшебничкиот    0.743865

Top 30 analogous words or synonyms for животинскиот

Article Example
Водно Претставници од животинскиот свет се следниве:
Фауна на Македонија Животинскиот свет во Македонија е разновиден со разни видови на диви и питоми животни.
Метаболизирање на јагленохидрати многу стар и многу важен за животинскиот живот. Кога е присутен инсулинот во крвта предизвикува многу ткивни келии
Биоенергија Животинскиот отпадок е истраен и неизбежен загадувач, создаден главно од животните сместени во фармите со индустриска големина.
Систем за излачување Во животинскиот свет се среќаваат неколку видови на органи за екскреција: нефридии, метанефридии, малпигиеви цевчиња и како еволутивно најусовршени се бубрезите.
Водно Приватно ловиште за да се зачува природата и животинскиот свет. Ловиштето треба само да ги размножува постоечките видови и да не лови од другите зони.
Здуње (Порече) Зооними се називи кои потекнуваат од животинскиот свет и тоа се следните: Мачин дол, Лисец, Јареница, Козарник, Шиљегарник, Гоедин дол, Пупунец, Грличица, Јастребец, Соколица и Оролака.
Географија на Тувалу Географијата на Тувалу ги опфаќа релефните облици во земјата, природните ресурси, животинскиот и растителен свет, водните површини и останати географски карактеристики.
La Fête sauvage La Fête sauvage е албум од Вангелис објавен во 1976 година за документарниот филм од 1975 година за животинскиот див свет од страна на францускиот режисер Фредерик Росиф.
Градски парк (Скопје) Животинскиот свет е составен дел од фауната на Скопската Котлина, односно животните кои денес се среќаваат во паркот го населувале ова подрачје и пред неговото формирање.