Top 10 similar words or synonyms for елиптичен

плочест    0.805725

шестоаголник    0.804611

конформација    0.798773

октал    0.776086

мазен    0.775023

алкин    0.773331

торакс    0.772781

допирен    0.771167

синусен    0.771162

монисто    0.769538

Top 30 analogous words or synonyms for елиптичен

Article Example
Цилиндар (геометрија) Ова е равенка за "елиптичен цилиндар", воопштување на обичниот, "кружен цилиндар" (a = b). Уште поопшт е "воопштениот цилиндар": напречниот пресек може да биде било која крива.
Мерцедес-Бенц 770 Моделот 770 бил значајно променет во 1938, и со тоа интерната ознака се променила во W150. Сосема новата шасија била изработена со цевки со елиптичен профил и сета амортизација била со спирални пружини, со независна амортизација напред и де Дионова оска назад.
Нилс Бор Во 1905, Кралската данска академија на науки и уметности спонзорира натпревар за златен медал за да се истражува методот за мерење на површинскиот притисок на течностите, предложен од страна на Лордот Рејли во 1879 година. Ова вклучува мерење на фреквенцијата на осцилациите на полупречникот на водниот млаз. Бор извел низ на експерименти користејки ја татковата лабораторија на универизтетот, самиот универзитет немал физичка лабораторија. За да ги заврши своите експерименти тој морал самиот да ги создава сопстевните стаклени садови, создавајки тестирачки цевки со потребниот елиптичен пресек. Тој ги надминал барањата на првобитната задача, вклучувајки подобрувања во теоријата и методите на Рејли, земајки ја во предвид визкозноста на водата , и работејки со конечни амплитуди наместо со бесконечни. Неговиот труд, кој го поднел во последна минута, ја добил наградата. Тој подоцна поднел подобрена верзија на својот труд до Кралското друштво во Лондон за да биде објавене во "Philosophical Transactions of the Royal Society".
Галаксија Според Хабловиот систем на класификација, елиптичните галаксии се оценуваат според нивната елиптичност започнувајќи од Е0 која е речиси сферична, до Е7 која е многу издолжена. Овие галаксии имаат елипсовиден профил, што им дава елиптичен изглед без оглед на аголот на гледање. Нивната појава покажува мала структура и тие вообичаено имаат мала меѓуѕвездена материја. Следствено, овие галаксии имаат мал број на расеани јата и намалена стапка на образување на ѕвезди. Наместо, кај нив доминираат генерално постари, поеволуирани ѕвезди кои орбитираат во заедничниот центар на гравитација во произволни насоки. Ѕвездите содржат мало изобилство на тешки елементи бидејќи образувањето на ѕвезди престанува по иницијалната експлозија. Во таа смисла, тие имаат некои сличности со многу помали збиени јата.
Вилијам Шекспир По „Хамлет“, Шекспир продолжува со стилските експерименти, особено во поемотивните стихови во подоцнежните трагедии. Критичарот Е. С. Бредли вака го опишува овој стил: „посконцентриран, брз, разнолик, а конструкциски понепостојан, не ретко извртен или елиптичен“. Во последната фаза, Шекспир употребил многу техники за да го постигне овој ефект, како на пример, опчекорување, неочекувани паузи и неправилна структура и должина на реченици. Така, во „Магбет“, Шекспир скока од една неповрзана метафора или споредба на друга: „Да не беше надежта пијана / во која се променивте?“ (I.7.35-38); „...сожалбата, ко некое голо, тазе-родено бепче / загазено во луња, или некој небесен херувим вјавнат / врз невидливите тркачи на воздухот...“ (I.7.21-25). Во последните романси, кои скокаат од едно време и место во друго, стегнати со изненадувачки пресврти во дејството, јазикот е послободен, речениците се често извртени, наклукани со зависни реченици, зборови се извадени, создавајќи чувство на спонтаност.