Top 10 similar words or synonyms for едноклеточни

многуклеточни    0.883468

планктонски    0.878900

дрвенести    0.863916

месојади    0.854483

сплескани    0.848536

ектотермни    0.848075

еукариотски    0.845493

габи    0.843988

водоземци    0.843940

тревести    0.843696

Top 30 analogous words or synonyms for едноклеточни

Article Example
Миоцен Под-поделбите во миоценот се дефинираат благодарејќи на присутноста на различни видови калцерозни нанофосили (калцитни плателети кои лачат кафеави едноклеточни алги) и дупконосци (едноклеточни протисти со дијагностички полжави).
Протисти Биолошкото царство на протистите (латински: "Protista") се состои од едноклеточни, кончести, колонијални или многуклеточни еукариотски организми. Протисти се различните видови на алги и праживотни. Порано алгите беа именувани како "нижи растенија", односно талофити, додека праживотните се сметаа за едноклеточни животни.
Животно Во водната средина живеат и се движат преставници од најпростите едноклеточни животни до најсложените ’рбетници - цицачите.
Движење Локомоторните движења се ограничени само на некои едноклеточни организми и на ] на некои виши растенија.
Глаукома близнак имал очен притисок исто така. Два пара на едноклеточни близнаци со
Бактерија Најголем број од бактериите се едноклеточни организми. Тоа се микроорганизми од кои најмалите видови имаат дијаметар помал од 1 микрометар.
Талофит Талофитите по градба на телото можат да бидат едноклеточни, колонијални или многуклеточни. Кај некои многуклеточни организми, талусот може да биде диференциран така што потсетува на кормофитно растение.
Зелени алги Според градбата на телото, зелените алги можат да бидат едноклеточни, колонијални, многуклеточни и бесклеточни ("сифонални"). Во однос на големината постојат големи разлики помеѓу зелените алги, и тоа од мошне ситни едноклеточни, видливи само под микроскоп, до такви кои можат да имаат должина и до половина метар:
Мртво Море Мртво Море скоро нема растенија и животни. Само некои едноклеточни успеваат да преживеат во 6 пати посолените води на езерото спрема оние на океаните.
Едноклеточен организам Највеќето едноклеточни организми се микроскопски во големина и затоа се сметаат за микроорганизми. Меѓутоа постојат протисти и бактерии кои се се макроскопски, т.е. видливи со голо око.