Top 10 similar words or synonyms for дуњи

athanasios    0.911936

габровци    0.909395

просеник    0.906666

њј    0.906344

surrounded    0.902874

подвески    0.902747

липариново    0.902599

одречно    0.901848

aéreas    0.901614

чор    0.900936

Top 30 analogous words or synonyms for дуњи

Article Example
Дуњи (Суводол) Дуњи е археолошки локалитет во демирхисарското село Суводол. Локалитетот претставува црква од средниот век. Се наоѓа на 1,5 km од селото и јужно од патот за селото Древеник, каде според кажувањето на мештаните, имало остатоци од стара црквичка. На теренот се оцртува грамада од градежен материјал.
Дуња Во Македонија во 2013 година биле произведени 1257 тони дуњи.
Сетина Сетинци, во своите овоштарници, најмногу одгледувале јаболки, круши, вишни, праски, кајсии, сливи, дуњи, ореви и смокви. Покрај питомите овошја, растеле и диви како што се леска, лешници, тренки, дренки, горници, шипинки, боровинки и диви јагоди.
Римска кујна Најпретпочитано овошје било грозјето. Римјаните разликувале грозје за вино и грозје за јадење. Тие исто така правеле суво грозје. По гозјето, најпопуларни биле смоквата и урмите како и многу видови на калинки. Се одгледувале и дуњи, разни видови на јаболка и кајсии.
Иранска Висорамнина Покрај стопанското шумарство во помали размери (дрвена граѓа за врати, плугови и кошници), на висорамнината е застапено овоштарството со круши, јаболка, кајсии, дуњи, сливи, сливопраски, цреши, црници и праски, а во потоплите краишта и бадеми и ф’стаци. Се одгледуваат и урми, портокали, грозје, дињи и лимети. Нивите се посадени со зеленчукови насади како компир, карфиол, зелка, домати, артичоки, краставици, спанаќ, роткви, марули и модри патлиџани.
П’пли Поради специфичните климатски услови и поради местоположбата, преспанската околија е прочуена не само во Македонија туку и надвор од неа за производството на квалитетното овошје, а пред се со своите преспански јаболка и сливи. Во еден дел од обработливата земја на селото имало и бројни овошни насади богати со јаболка, круши, сливи и дуњи. Покрај садените овошни насади растеле и диви како на пример дренки, горници, диви цреши, шипинки и друго шумско овошје. Повеќето од плодовите, селаните ги чувале во слама за во зимскиот период од годината, а од другите, како на пример горниците, дивјачките и крушите, правеле зимница.
Костинци Костинци е село во северниот дел Прилепското Поле и Општината Долнени, од десната страна на патот Прилеп – Македонски Брод. Поточно, селото Костинци се наоѓа во прилепскиот крај, во крајниот северен дел на Пелагонија. Тоа е полско село сместено помеѓу Секирци, Црнилиште, Зрзе и Слепче. Костинци од источната страна се граничи со огранците на планината Бабуна спуштени спрема с.Слепче, како и слепечкото поле, од север се граничи со атарот на с.Црнилиште и долгаечкото поле, а од запад зрзеското поле и благите огранци на планината Даутица кои се спуштаат паралелно со долината на местото наречено Бојаник. Од јужната страна селото и неговото поле се граничат со големата пелагониска котлина т.е.секиречкото поле. Расположено е на надморска височина од 618 до 620 метри со изразити рамничарски одлики. Од градот Прилеп е оддалечено 30 километри во северозападен правец. Крај Костинци тече Стровјанската речица, која често се излева и го поплавува околното земјиште. Водата за пиење се добивала од бунари, а во денешно време селото има водовод кој се снабдува со вода од хидросистемот Студенчица. Костинци е составено од маала кои се нарекуваат по поголемите родови. Маалата меѓусебно се незначително оддалечени поради што селото е од збиен тип. Атарот е мал и зазема простор од 4,5 км² на кои обработливото земјиште зафаќа површина од 418 хектари, на пасиштата отпаѓаат 14 ха, а на шумите само 3 хектари. Според тоа Костинци има исклучително поледелска функција. Потезите и местностите во селскиот атар ги носат следните имиња: Градски Пат, Сливски Пат, Зрзески Пат, Долгаечки Пат, Црнилишки Пат, Капина, Мртвица, Возовир, Ѓерекарица, Арапица („црна земја“), Езериште, Затока, Тапан, Јасика, Дуњи, Шуклеица, Гарелица, Аџиина Корија (сега под ливади), Брегои, Илјадница.