Top 10 similar words or synonyms for динуклеотид

никотинамид    0.939852

gly    0.904278

tlu    0.897443

глутамин    0.896914

изолеуцин    0.895448

roh    0.894256

glu    0.894058

aag    0.893650

сукцинил    0.892130

cgg    0.890218

Top 30 analogous words or synonyms for динуклеотид

Article Example
Никотинамид аденин динуклеотид Никотинамид аденин динуклеотид (NAD) е коензим кој е присутен во сите клетки. Ова соединение е динуклеотид, бидејќи е составено од два нуклеотиди поврзани преку нивните фосфатни групи. Едниот нуклеотид содржи база аденин, а другиот никотинамид. Никотинамид аденин динуклеотидот се јавува во две форми: оксидирана (NAD) и редуцирана (NADH).
Алкохол дехидрогеназа Алкохол дехидрогеназа (ADH, од ) претставува група на ензими од групата на дехидрогенази, кои ги има во многу организми и учествуваат во конверзијата на алкохолите до алдехиди и кетони со редукција на никотинамид аденин динуклеотид (NAD до NADH).
Алкохол дехидрогеназа Алкохол дехидрогеназа претставува група на изоензими кои ја катализираат оксидацијата на примарните и секундарните алкохоли, до алдехиди и кетони, соодветно, а исто така можат да ја катализираат и реверзната реакција. Кај цицачите оваа реакција е редокс, која го вклучува коензимот никотинамид аденин динуклеотид.
Спортска исхрана Честопати последователно на анаеробното вежбање, производот којшто произлегува од овој метаболичен механизам е тоа коешто се нарекува ферментација на млечна киселина. Лактатот се создава многу побрзо отколку што се отстранува и служи за да го регенерира Никотинамидот аденин динуклеотид (NAD+) во клетките кадешто е потребен. За време на напорен тренинг кога не се користи кислородот, се создаваат високи количества на АТП и pH нивоата паѓаат и причинуваат киселина или поконкретно млечна киселина. Млечната киселина поминува и се третира со добро хидрирање во текот на, а особено по завршувањето на тренингот, со добра смирување и оладување на мускулите по тренингот и со истегнување после тренингот.