Top 10 similar words or synonyms for букојчани

бекирлија    0.952031

аџибегово    0.950602

колибари    0.949525

едеклерци    0.943023

премка    0.941139

доброшани    0.940641

јамуларци    0.938835

кишино    0.936702

карабичане    0.935728

ѓуземелци    0.933585

Top 30 analogous words or synonyms for букојчани

Article Example
Букојчани Селото се наоѓа во регионот Горно Кичево во подножјето на планината Буковик.
Букојчани Во 1873 година било забележано дека во селото има 8 домаќинства и 29 жители.
Букојчани Според податоците од 2002 година, во селото има 97 жители, од кои 23 Македонци и 74 Албанци.
Букојчани Букојчани е село во Општина Кичево, во околината на градот Кичево. Според податоците од 2002 година селото има население од 97 жители. До 2013 година селото било дел од поранешната општина Зајас.
Букојчани Според бугарскиот етнограф Васил К’нчов, кон крајот на XIX век селото било мало и во 1900 г. имало 180 жители христијани (Македонци). Од другата страна пак, според бугарскиот публицист Димитар Мишев, селото во 1905 година имало 240 жители.
Список на населени места во Македонија Букојчани,
Бранко Наумоски Бранко Наумоски (, Букојчани, ) е претседател на Уставниот суд на Македонија и прв народен правобранител на Македонија.
Војо Стојановски Војо Стојановски (, Букојчани, - ) — македонски музичар, автор и пеjaч на народна музика.
Општина Зајас Во склоп на општина Зајас биле следниве села: Бачишта, Букојчани, Горно Строгомиште, Грешница, Длапкин Дол, Долно Строгомиште, Зајас, Колари, Колибари, Лешница, Мидинци, Речани и Тајмиште.
Општина Кичево По март 2013 година, под општина Кичево се следниве нааселени места: Атишта, Арангел, Бачишта , Белица, Бериково, Бигор Доленци, Брждани, Букојчани, Видрани, Вранештица, Гарани, Големо Црско, Горна Душегубица, Горно Добреноец, Горно Строгомиште, Грешница, Длапкин Дол, Долна Душегубица, Долно Добреноец, Долно Строгомиште, Другово,Дупјани, Ехлоец, Жубрино, Зајас, Иванчишта, Извор, Јаворец, Јагол, Јагол Доленци, Јудово, Карбуница, Кладник, Кленоец, Кнежино, Козица, Козичино, Колари, Колибари,Крушица, Лавчани, Лазаровци, Лешница, Малкоец, Мало Црско, Манастирско Доленци, Мамудовци, Мидинци, Миокази, Ново Село, Осломеј, Осој, Орланци, Папрадиште, Патец, Подвис, Попоец, Пополжани, Поповјани, Премка, Прострање, Рабетино, Раштани, Речани-Зајаско, Речани-Челопечко, Светораче, Свињиште, Србица, Србјани, Староец, Стрелци, Тајмиште, Трапчин Дол, Туин, Ќафа , Цер, Црвивци, Челопеци и Шутово.