Top 10 similar words or synonyms for алкин

синтетаза    0.927185

трифлуорид    0.921642

аспартат    0.916853

диметил    0.915990

сукцинат    0.913877

cch    0.905711

глутамин    0.904736

фосфин    0.904465

ципрофлоксацин    0.901800

сукцинил    0.901149

Top 30 analogous words or synonyms for алкин

Article Example
Алкини На пример, реакцијата на добивање на најпростиот алкин - етинот (CH) од калциум карбид (CaC) и вода (HO) се претставува со хемиската равенка:
Ацетилен Ацетилен е органско соединение со хемиска формула HCH. Ацетиленот е јаглеводород и претставува наједноставниот алкин. Претставува безбоен гас. Се користи како гориво и за синтеза на други соединенија. Во чиста состојба не е стабилен и затоа најчесто се чува во раствор.
Хемиска реакција Карбокатјонот може да се формира на секоја страна од двојната врска, во зависност од групите прикачени за нејзините краеви, а преферираната конфигурација може да се предвиди со Марковниковото правило. Ова правило гласи: „При хетеролитичка адиција на поларна молекула на алкен или алкин, поелектронегативниот (нуклеофилен) атом (или дел) кој влегува во составот на поларната молекула се прикачува за јаглеродниот атом кој носи помал број на водородни атоми“.