Top 10 similar words or synonyms for аварско

ринхини    0.765014

сиријците    0.750215

остроготи    0.747439

акадијците    0.746897

берзити    0.746316

порад    0.745888

вајонити    0.744423

ахваз    0.738182

рецидиви    0.737430

тоски    0.735635

Top 30 analogous words or synonyms for аварско

Article Example
Аварски јазик Аварскиот (магӀарул мацӀ [maʕarul maʦʼ] "јазик од планините" or Авар мацӀ [awar maʦʼ] "аварски јазик") припаѓа на групата на северни кавкаски јазици од аварско-андската подгрупа на јазици. Јазикот е еден од шестте литературни јазици на Дагестан, го зборуваат Аварите и сите етнички групи во Дагестан.
Гостивар Сепак, по силните аварско-словенски продори во доцниот 6. век н.е. сите тврдини се напуштени но не во целост и срушени. Поголемиот дел од нив, два-три века подоцна, кога повторно е воведена стабилна државна организација, повторно ќе бидат обновени со истата намена, но овојпат тие ќе бидат населени од доминантното словенско население поставувајќи ги темелите за новите средновековни гратчиња.
Багвалалски јазик Багвалалскиот јазик, или познат како багвалилски јазик, е кавкаски јазик од подгрупата на аварско-андски јазици од групата на североисточни кавкаски јазици. Јазикот се зборува во југозападен Дагестан по текот на реката Анди-Коису во близина на границата со Грузија. Јазикот е сроден со тиндиски јазик. Според истражувањето на Корјаков во 2006 година, јазикот го зборувале околу 6.5000 жители.
Полошка Котлина Сепак, по силните аварско-словенски продори во доцниот VI век н.е. сите тврдини се напуштени но не во целост и срушени. Поголемиот дел од нив, два-три века подоцна, кога повторно е воведена стабилна државна организација, повторно ќе бидат обновени со истата намена, но овојпат тие ќе бидат населени од доминантното словенско население поставувајќи ги темелите за новите средновековни гратчиња.
Тетово Сепак, по силните аварско-словенски продори во доцниот VI век н.е. сите тврдини се напуштени но не во целост и срушени. Поголемиот дел од нив, два-три века подоцна, кога повторно е воведена стабилна државна организација, повторно ќе бидат обновени со истата намена, но овојпат тие ќе бидат населени од доминантното словенско население поставувајќи ги темелите за новите средновековни гратчиња.
Хунски јазик Хунскиот јазик е исчезнат јазик и јазик на народот Хуни. Денес слабо се зачувани записи за овој јазик. Хунскиот јазик бил сметан за јазик што е многу личен со исчезнатиот прабугарски јазик и денешниот чувашки јазик според голем број на генетски шеми. Денес овие сите јазици заедно со хазарски јазик и со аварско турски јазик се сместени во една подгрупа наречена огурска подгрупа на турски јазици.
Авари По победата над Аварите византиската војска заробила околу 3000 Авари, 8000 Словени 3200 Гепиди и останати варвари. Приск ги испратил заробениците во Томеа кај Рацијарија поради што било испратено аварско пратеништво во Цариград кое го натерало царот Маврикј га ги ослободи заробениците и бил постигнат мир. Во 601 год. царевиот брат Петар станал стратег на Европа и со војска избил на Дунав во Паластол, а во есен се префрил во Дарданија бидејќи дознал дека се собрал нов аварски одред под водство на војсководецот Апсих. Дошло до преговори меѓу стратегот Петар и Апсих и се договориле Византијците да се повлечат во Тракија, а Аварите во каструмот Константиол. Во 602 год. Византијците биле известени дека каганот планира нов напад на Цариград. Стратегот Петар се спремил за војна против Словените кои биле под аварска власт. На чело на флотата што што преминувала преку Дунав бил поставен Стрибон Бон, а на чело на војската хипостратегот Гудуин. Гудуин извојувал значајни победи над Словените. Дошло до аварско –византиски сојуз против Словените.
Баргала Кон крајот на IV век, градот служел како доцноримски воен логор (каструм), кој бил изграден како тврдина на граничниот појас меѓу провинциите Втора Македонија и Средоземна Дакија. Подоцна, градот бил разурнат, а жителите подигнале нов град крај Козјачка Река во близината на Горни Козјак. По губењето на стратешкото значење, Баргала прераснала во цивилен - епископски град. Во V и VI век, а особено во времето на Јустинијан I (527-565), градот го достигнал својот врв, но кон крајот на VI век, во неколку наврати, настрадал од аварско-словенските походи кои го треселе Балканот. Градот не бил потполно напуштен, меѓутоа опстојувал како неурбанизирана населба. Понатаму, во средниот век се оформила нова населба, чиј белег е црквата "Свети Ѓорги", изградена кон крајот на втората половина на IX век. Околу црквата "Св. Ѓорги" е откриена некропола која, според наодите, егзистирала почнувајки од VII век.
Авари Потоа Аварите ја запоседнале тврдината Чорлу кај Хераклеја. Опсадата траела до есен. Еден од Византиските офицери намерно дозволил Аварите да го заробат и да му го пронајдат писмото во кое пишувало дека царот Маврикиј планирал изненаден поход против Аварите. Стартегот Приск водел борба со Словените на долен Дунав и тргнал во офанзива на левиот брег. Победите над Словенските племенски водачи Ардагаст и Мусокија изразиле недоверба кај аварскиот каган. Царот Маврикиј го сменил стартегот Приск, а за нов заповедник го поставил неговиот брат Петар. Поради бунтот на византиските војници Приск ги пренел војниците на десниот брег на Дунав. Ова било причина за доаѓање на аварско пратеништво во Пирсковиот логор. Меѓу Аварите имало и такви кои не сакале војна. Ова струја ја предводел кагановиот пратеник Таргитиј. Кај каганот како пратеник отишол докторот Теодор кој го одвратил од војната. Пирск им испорачал на Аварите 5000 заробени Словени, но ова наишло на отпор во цариградскиот двор.