Top 10 similar words or synonyms for jesosy

andry    0.893743

zanak    0.890486

nitondra    0.882069

rainilaiarivony    0.877416

landy    0.875580

kristianina    0.869134

kristiana    0.867675

aina    0.862050

haka    0.861741

andriamanjaka    0.861711

Top 30 analogous words or synonyms for jesosy

Article Example
Jesosy Jesosy na koa hoe Jesoa dia mizaka ny zom-pirenen'i Empira Romana teraka ny 1 Janoary -2 ary maty ny 1 Janoary 30
Jesosy Andriamanitra no Rain'i Jesosy, rehefa nihidina tety an-tany nefa izy dia nateraka ho olombelona ka naterak'i Maria.
Fiangonana jesosy mamonjy Koa manatona ny Fiangonana Jesosy Mamonjy akaiky anao fa vonona ny hanampy anao izy ireny
Fiangonana jesosy mamonjy Ny foibe ankorondrano dia manana fandaharam-potoana toy izao:
Fiangonana jesosy mamonjy Ny Fiangonana Jesosy Mamonjy manodidina dia manana ny fandaharam-potoany avy.
Fiangonana Kristadelfiana Ny Kristadelfiana ihany koa no hany fiangonana tokana maneran-tany izay mandà ny fiheverana fa nisy talohan'ny nahaterahany i Jesosy . Izy ireo dia mamaky ny andalana toy ny hoe "nidina avy any an-danitra aho" mba hilazana fotsiny ny fomba izay nanatorontoronina an'i Jesosy tao an-kibon'ny virijiny, fa tsy entina hilazana fa tany an-danitra i Jesosy talohan'ny nahaterahan'ny reniny .
Fiangonana Loterana Malagasy - Mitarika ny Mpikambana hijoro vavolombelon' i Jesosy Kristy eo anivon’ny mpiara-belona sy ny Fiangonana
Fifampizarana Raha mamaky ny Filazantsara araka an’i Jaona toko faha 15 isika, dia mahalala tsara fa Jesosy no miteny eto, ary izay itenenany dia ireo mpianany fahizay. Eo amin’ny andininy manaraka eo dia hitantsika ny fanomezan’i Jesosy zò vaovao ny mpianany : « Tsy hataoko hœ mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony; fa efa nataoko hœ sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny Raiko no nambarako taminareo. » (Jaona 15:15). Araka izany dia tena nidika ho zava-dehibe tamin’ny mpianatra ny filazàn’i Jesosy azy ireo ho sakaizany. Tena Tompo tokoa Jesosy, saingy izay mampiavaka Azy amin’ireo tompo hafa dia Izy manondrotra ny mpanompony ho eo amin’ny toeran’ny sakaiza.
Korana Taona 570 taorian’I ‘Issa ibn Maryiam (Jesosy Kristy): Teraka I Mpaminany Mohammad (Fandriampahalemana sy fitahian’I Ilay nahary anie ho azy).
Léonard de Vinci Vao mainka malaza ny sary hoso-dokon'i Léonard lehibe hafa any Milan. Izany dia ny Sakafo Hariva Farany. Ny sary hoso-doko mampiseho ny sakafo farany nozarain'i Jesosy sy ny mpianany, talohan'ny nisamborana azy sy ny fahafatesany. I Léonard dia nisafidy ny nandoko ny fotoana Jesosy hoe "ny anankiray aminareo no hamadika Ahy".