Top 10 similar words or synonyms for ambohimalazabe

drabiby    0.828488

ampita    0.827806

nonina    0.821035

ambohimalaza    0.819021

fasan    0.799810

fianakavian    0.794197

ankotrokotroka    0.793069

ilafy    0.785676

niankandrefana    0.774467

alasora    0.772261

Top 30 analogous words or synonyms for ambohimalazabe

Article Example
Andrianakotrina Andrianakotrina no razamben'ireo zanadralambo tompon'ny tanan'Ambohimahatsinjo sy Ambohitsimeloka, tanana miorina eo antampontendrombohitra ka Imerikasinina no eroa ampita antsinanany, Ambohimalazabe no eroa ampita avaratra, Ambohipeno no eroa ampita andrefany ary Ambohimanambola no eroa ampita atsimony.
Andriatompokoindrindra Voalohany, Andriantompokoindrindra dia anaran'ny zanaka lahimatoan'ny mpanjaka Ralambo (1575-1610 aorian'ny Jesoa Kristy), tamin'ny andriambavy Ratompokoamandrainy Rabehavina izay zanak'i ny mpanjaka Andriamamilazabe. Tao Ambohimanjaka-Ambohimalaza ary no teraka i Andriantompokoindrindra tamin'ny faran'ny taonjato faha-16. Marihina fa ny mpanjaka Ralambo rainy dia nafenina ao antampon'Ambohidrabiby ary ny Andriambavy Rabehavina reniny dia nafenina ao Ambohimalazabe.
Andriatompokoindrindra Fony fahazazany dia notezain-drainy teo aminy teo Ambohidrabiby i Andriantompokoindrindra ary nomeny ny fitaizana rehetra momba ny handimbiasany azy amin'ny fanjakana any aoriana.Raha vao nanomboka lehibehibe kosa Andriatompokoindrindra dia napetrakin'ny rainy tamin' ny atsinanana amin'ny fanjakany dia tao Ambohimalazabe izany, niaraka tamin' ireo andriana sy ny mpanolotsaina roambinifolo ary vahoaka sy mpanompo maro.
Ralambo Teraka tamin'ny taonjato faha-16 i Ralambo. Randapavola zanaka vavin'ny Mpanjaka Rabiby teo Ambohidrabiby no reniny ary Andriamanelo mpanjakan'Alasora no rainy. Tao Ambohibaoladina atsimo antsinanan'Ambohimalazabe no nahaterahany tamin'ny andro vava alahamady amin'ny volana alahamady. Efa nitoe-jaza in-enina ny reniny saigy tsisy azo avokoa ireo zaza ireo. Talohan'ny nahaterahan-dRalambo, raha nihetri-jaza ny reniny dia nanao toerana hiterahany teo avaratry 'Ambohimahatsinjo ireo mpitaiza ny reniny sy mpanaraka azy ary tamin'izany, nisy lambo efa lehibe nandalo ka nirohitra nanaradia sy nihaza izany lambo izany ireo miaramila maro ka tamin'izany indrindra no nahita masoandro izy ka natao hoe Ralambo no anarany. Teo Ambohimalazabe no nampitoerindrainy i Ralambo fony fahatanorany satria Ambohimalazabe dia vohitra any amin'ny lafiny avaratra raha mitaha amin'Alasora, satria amin'ny avaratra na amin'ny andrefana no fametrahana ny andriana natao hanjaka araka ny fomba fanajana azy fahizay.
Ravoromanga Araka ny fanaon’ny Mpanjaka Ralambo, rehefa lehibebe ireo zanany dia tsy nomeny zara-tany teo Ambohidrabiby fa napetrany tamin’ny vohitra hafa. Toa izany i Andriantompokoindrindra napetrany tao Ambohimalazabe ; Andrianjaka napetrany tao Ambohimanga ; Andriampolofantsy napetrany tao Ambohimanarivo akaikin’ny Talata Volonondry. Izy telolahy zanaky Ravoromanga koa dia tsy nomen’i Ralambo zaratany tao Ambohidrabiby fa  rehefa niera tamin’i Ravoromanga i Ralambo dia vohitra ao avaratra andrefan’ny Talata Volonondry ankehitrio no nofidian’i Ravoromanga koa tao no napetrany izy 3 lahy zanany tamin’i Ravoromanga.  Koa natao hoe « Ambohitrierana » ny anaran’ny vohitra nasiana azy telo lahy zanany, fa tato aoriana noho ny fiovaovan’ny fitenenana dia lasa hoe « Ambohitrerana ».
Andriana Manaporofo izany, ireo andriana nahazo nanjaka tamin'ny Mpanjaka Ralambo dia ivelan'ny antanatohatra efatra io, ary izy ireo no nahazo nielipatrana sy nonina tamin'ny faritra andrefan'Ambohidrabiby. Andrianjaka (sy ny vady amanjanany izay handimby azy) ihany no zanaky ny Mpanjaka Ralambo napetrany eny ampita andrefan'Ambohidrabiby dia teny Ambohimanga izany, fa tato aoriana Andrianjaka rehefa nanjaka vao nianatsimo nankeo Analamanga. Ireo Andriandoriamanjaka izay tsy nanaiky fa hitady fanjakana dia miala teo ambohidrabiby ka nianavaratra any Andavakisakay sy niakandrefana any Imamo sy Ivonizongo. Ary farany, Andriamanentoarivo izay mpanolotsain'Andriantompokoindrindra dia niala avy any Ambohimalazabe ka niankandrefana tonga razan'andriamanjaka any Vonizongo. Ireo ohatra 3 ireo dia maneho fa misy ireo karazan'andriana izay tsy voasokajy ao anatin'ny antanantohatra 4 nataondRalambo noho izy ireo natao hanjaka ary ny toerana nametrahan-dRalambo azy ireo dia porofo materialy manamarina izany, ny zo hiakandrefana.
Ralambo Manaporofo izany hono, araka ny mpitantara sasany, fa ireo andriana nahazo nanjaka tamin'ny Mpanjaka Ralambo dia ivelan'ny antanatohatra efatra io, ary izy ireo no nahazo nielipatrana sy nonina tamin'ny faritra andrefan'Ambohidrabiby. Andrianjaka (sy ny vady amanjanany izay handimby azy) ihany no zanaky ny Mpanjaka Ralambo napetrany eny ampita andrefan'Ambohidrabiby dia teny Ambohimanga izany, fa tato aoriana Andrianjaka rehefa nanjaka vao nianatsimo nankeo Analamanga. Ireo Andriandoriamanjaka izay tsy nanaiky fa hitady fanjakana dia miala teo ambohidrabiby ka nianavaratra any Andavakisakay sy niakandrefana any Imamo sy Ivonizongo. Ary farany, Andriamanentoarivo izay mpanolotsain'Andriantompokoindrindra dia niala avy any Ambohimalazabe ka niankandrefana tonga razan'andriamanjaka any Vonizongo. Ireo ohatra 3 ireo dia maneho fa misy ireo karazan'andriana izay tsy voasokajy ao anatin'ny antanantohatra 4 nataondRalambo noho izy ireo natao hanjaka ary ny toerana nametrahan-dRalambo azy ireo dia porofo materialy manamarina izany, ny zo hiakandrefana.
Vohitr'Andriana Ambohimalaza: Ara-tantara, Ambohitraivo no isan’ny renivohim-panjakana natanjaka indrindra taty Imerina ankoatran'Ambohidrabiby izay renivohimpanjakan'ny Mpanjaka (nanjaka 1575-1610 aorian'i JC). Resin-dRalambo anefa i Andrianafovaratra mpanjakan’Ambohitraivo koa ho fanamrihana izany dia Ambohimalazabe izay toerana eo avaratr'Ambohitraivo no nofinidin-dRalambo honenan’Andriantompokoindrindra zanany lahimatoa sy Ravaomasina, ary Ambohitraivo eo atsimo kosa dia novain'dRalambo ho Imerikasinina no anarany. Ny taranak’Andriantompokoindrindra sy Ravaomasina kosa dia nifindra teo ampita avaratr’Ambohimalazabe, eo amin'ilay toerana atao hoe Ambohimalaza. Teo Ambohimalaza kosa: amin’ny ilan'andrefan'Ambohimalaza no nonina ny taranak’Andriantompokoindrindra ka ny ilany avaratra no an’ny taranak’i Ratompoinandriana sy Andriandambo, lahimatoa sy lahiaivon’ i Andriantompokoindrindra ary ny ilany atsimo kosa no an’ny taranak’Andriamahatsiravina zanaka faralahin’Andriantompokoindrindra. Misy lovantsofina aza milaza fa ireo taranak’Andriantompokoindrindra monina amin’ny io avaratra io dia andriamasinavalona sy zazamarolahy ny firazanany. Arak’izany, noporofoin’Andriantompokoindrindra fa ny andriana dia mianavaratra hatrany ary ny avo razana no monina amin’ny avaratra indrindra eo amin’ny vohitra. Ny ilany antsinanan'Ambohimalaza kosa dia ny terak'i Ravaomasina no nonina teo.