Top 10 similar words or synonyms for zaļziedu

naktsvijole    0.976172

smaržīgā    0.963360

mūglas    0.961378

gymnadenia    0.954998

platanthera    0.954887

mindoro    0.954723

suppl    0.954536

имперiи    0.951412

tundželi    0.950621

dialect    0.950437

Top 30 analogous words or synonyms for zaļziedu

Article Example
Zaļziedu naktsvijole Aug vislabāk skrajos mežos.
Zaļziedu naktsvijole Zaļziedu naktsvijole ("Platanthera chlorantha" (Custer) Rchb.) ir orhideju dzimtas suga. Tā ierakstīta Latvijas Sarkanajā grāmatā komerciāli apdraudēto sugu kategorijā.
Zaļziedu naktsvijole Daudzgadīgs, 20-60 cm augsts lakstaugs. Divi gumi veseli, iegareni. Pie stublāja pamata divas lielas eliptiskas lapas. Uz stublāja mazākas lancetiskas augšlapas. Ziedkopa skraja un gara. Ziedi balti vai zaļi balti. Pieziedlapas īsas. Raksturīgs pavedienveidīgs, līdz 3 cm garš un nolīcis piesis (sk. att.). Lūpa vesela, mēlveida. Putekšnīcas jumstiņveidā atvirzītas, nesaskaras, to saitīte plata, kas ir vissvarīgākā atšķirība no divlapu naktsvijoles. Auglis - stāva, eliptiska pogaļa. Latvijā zied jūnijā un jūlijā.
Zaļziedu naktsvijole Aug gandrīz visā Eiropā, dažviet Ziemeļāfrikā un Āzijā tikai pie Kaukāza kalniem.
Smaržīgā naktsvijole Gumi veseli, iegareni. Pie stublāja pamata divas lielas eliptiskas lapas, no kā cēlies nosaukums ( — 'divlapains'). Uz stublāja mazākas lancetiskas augšlapas. Ziedkopa skraja un gara. Ziedi balti, smaržīgi. Pieziedlapas īsas. Raksturīgs pavedienveidīgs, līdz 3 cm garš un nolīcis piesis (sk. att.). Lūpa vesela, putekšnīcas paralēlas, kas ir vissvarīgākā atšķirība no zaļziedu naktsvijoles. Auglis š- stāva, eliptiska pogaļa. Latvijā zied jūnijā un jūlijā.
Grīņu rezervāts Kaut gan rezervāta teritorija ir neliela un augsne — nabadzīga, Grīņos aug daudzas retas un aizsargājamas augu sugas, kas ierakstītas gan Latvijas Sarkanajā grāmatā, gan citos augu aizsardzības dokumentos, piemēram, Sugu un biotopu aizsardzības likumā. Bez jau minētās grīņa sārtenes rezervātā aug aizsargājamā parastā kreimule, dižā jāņeglīte, Sibīrijas skalbe, krāsu zeltlape, vidējā rasene, vairākas orhideju dzimtas pārstāves — Baltijas, Fuksa, plankumainā un stāvlapu dzegužpirkstīte, zaļziedu un smaržīgā naktsvijole, no staipekņiem — apdzira, kā arī gada, palu un vālīšu staipeknis.
Ogres rajons Ogres rajonā daļēji ietilpa kompleksais dabas liegums - osu grēda Lielie Kangari. Liegums dibināts 1957. gadā. Lielie Kangari ir unikāls ģeoloģisks objekts - lielākā osu grēda Latvijā ar savdabīgu veģetāciju un retām augu sugām. Pa osu grēdas augšdaļu vijas Rīgas - Ērgļu ceļš. Lielo Kangaru Ogres rajona daļā aug 14 aizsargājamo augu sugas: vienkāršā ķekarpaparde, dzeltenā dzegužkurpīte, mušu ofrīda, pundurbērzs, smiltāju esparsete, meža vizbulis, parastā ozolīte, zalktene, ko tautā sauc par "meža ceriņu", odu ģimnadēnija, staipekņi, pūķgalve, meža silpurene, smaržīgā un zaļziedu naktsvijole.