Top 10 similar words or synonyms for vienlīdzību

vienotību    0.838381

ideoloģiju    0.800733

miermīlīgu    0.791733

rīcību    0.791532

izpratni    0.786997

brīvību    0.783409

neaizskaramību    0.782586

morālo    0.781235

ideālu    0.773319

doktrīnu    0.769794

Top 30 analogous words or synonyms for vienlīdzību

Article Example
Francijas karogs Revolūcijas laikā karogs tika izmantots lai parādītu tās galveno nozīmi, pilsoņu Brīvību, Vienlīdzību, Brālību. Zilā par Brīvību, Sarkanā par Vienlīdzību un Baltā par Brālību.
Sabiedrības noslāņošanās Sociālās nevienlīdzības izpausmes var būt dažādas. Neatkarīgi no tām pastāv absolūta vienlīdzību ar otru (tiesības, pienākumi, ekonomiskā, tikumiskā, garīgā utt. vienlīdzība). Tāda vienlīdzība nav iespējama, tā ir utopiska, jo nekādos apstākļos nevar būt absolūti vienādi un līdz ar to arī vienlīdzīgi cilvēki. Tādēļ sociālo vienlīdzību parasti izprot kā sociālo iespēju daudzumu, ko indivīds var izmantot atbilstoši konkrētā indivīda ieguldījumam.
Feminisms Liberālais feminisms vēlas sasniegt vīriešu un sieviešu vienlīdzību ar politisku un juridisku reformu palīdzību. Tas ir individuālistisks feminisms, kura centrā ir sievietes pašas spēja ar savu rīcību un izvēlēm pierādīt un uzturēt savu vienlīdzību. Liberālais feminisms uzskata, ka saskarsme starp vīriešiem un sievietēm ir sabiedrības pārmaiņu pamats.
Kreisa politika Kreisa politika ir valsts sociālās politikas forma, kas virzīta uz valsts pilsoņu sociālu vienlīdzību. Visbiežāk šo terminu lieto politisku partiju klasificēšanai, norādot uz partijas sociālās darbības virzienu.
Kārlis Heincs Brunners Viņš ir Aizsardzības komitejas ziņotājs gaisa spēku jautājumos, Juridiskajā komitejā atbildīgs par korporatīvo maksātnespējas likumu, kā arī par seksuālo minoritāšu tiesību vienlīdzību.
Turcijas konstitūcija Papildus noteikumam, ka valsts ir sekulāra, 10. pants precizē pilsoņu vienlīdzību, nosakot, ka ir aizliegta jebkāda diskriminācija dēļ personas "valodas, rases, ādas krāsas, dzimuma, politiskajiem uzskatiem, piekrišanu kādai filozofijai vai reliģijai," kā arī garantē visu personu vienlīdzību likuma priekšā. 3. pantā pēc franču revolūcijas parauga noteikts, ka valsts valoda ir turku valoda. 66. pantā noteikts, ka visi, kas saistīti ar Turcijas Republiku pilsonībā, ir turki.
UNESCO UNESCO izvirzītie pamatuzdevumi dabas zinātņu jomā ir sekmēt pētījumus pamatzinātnēs un inženierzinātnēs, stiprināt zinātniskās pētniecības kapacitāti, sekmēt vienlīdzību zināšanu un tehnoloģiju pieejamībā un veicināt sabiedrības zināšanas dabas zinātņu jomās visā pasaulē.
Futbols draudzībai Visi Futbola un draudzības dienas pasākumi sākas ar to, ka bērni apmainās ar Draudzības rokassprādzēm, kas simbolizē iecietību, vienlīdzību un veselīgu dzīvesveidu. Rokassprādzi veido divi zilas un zaļas krāsas dzīpari, un to var valkāt ikviens, kas atbalsta programmas vērtības.
Guru Nānaks Dēvs Savos daudzajos ceļojumos sludināja, ka gan hinduisma, gan islāma reliģijās var atrast ceļu pie dieva. Sludināja visu cilvēku (nešķirojot pēc reliģijas, kastas vai dzimtes) vienlīdzību. Definēja sikhisma trīs pīlārus.
Dzīvnieku tiesības Ja vai kad atklāsies līdzīgi fakti vai to trūkums par atšķirībām starp cilvēkiem un dzīvniekiem, tad arī izzudīs atšķirības starp tiesībām. Viņš norāda, ka tikai fakti var liecināt par vienlīdzību nevis ētiski argumenti, kas ir pretrunā instinktam.