Top 10 similar words or synonyms for tikumības

pitagorisma    0.784949

subjektīvas    0.784514

džainu    0.780204

daoisma    0.779127

joga    0.778562

ahimsas    0.775967

sunna    0.770785

ētiskais    0.770235

darma    0.769506

sefirot    0.768454

Top 30 analogous words or synonyms for tikumības

Article Example
Vidzemes skolotāju seminārs • Kristīgā ticība (ticības un tikumības mācība);
Redžeps Tajjips Erdogans Aizliegtā Labklājības partija pārtapa uz laiku par citu organizāciju ar nosaukumu Tikumības partija, kuru 1999. gadā arī atzina par pretkonstitucionālu.
Peldkostīms 20. gadsimta sākumā peldkostīms kļuva vienkāršāks, demokrātiskāks un īsāks. No peldkostīmiem pazūd volāni, pilnībā izzūd peldēšanas zeķubikses un citi "tikumības saglabāšanas" atribūti.
Polijas Skautu Krusts Krusta centrālais elements ir stilizēts lilijas zieds Fleur-de-lys, sens tikumības un skaidrības simbols. Tas ir plaši lietots starptautiskās skautu kustības simbols.
Gēvjona Gēvjona ( - 'devēja') senskandināvu mitoloģijā ir jaunavu un tikumības, kā arī auglības dieviete. Meitenes, kuras mira kā jaunavas, kļuva par viņas pavadonēm. Gēvjona tiek uzskatīta gan par āsu, gan vānu dievieti. Viņa ir Odina dēla Skjelda sieva.
Pulcēšanās brīvība 1966. g. ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 21. pants: Tiek atzītas tiesības rīkot miermīlīgas sapulces. Šo tiesību izmantošanā nav nekādu ierobežojumu, atskaitot tos, kas paredzēti saskaņā ar likumu un kas demokrātiskā sabiedrībā nepieciešami valsts vai sabiedriskās drošības un sabiedriskās kārtības interesēs, iedzīvotāju veselības un tikumības vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzībai.
Reklāma Pēc Latvijas Republikas Reklāmas likuma, "reklāmai jābūt likumīgai, patiesai un objektīvai, tā veidojama saskaņā ar godprātīgu reklāmas praksi", tā "nedrīkst mazināt sabiedrības uzticēšanos reklāmai, un tai jāatbilst godīgas konkurences principiem", un tajā "atļauts iekļaut tikai tādus paziņojumus vai vizuālos attēlus, kas nepārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas".
Sokrats Viņu interesēja cilvēks kā morāla būtne un morāles jautājumi vispār. Par centrālo Sokrata filozofiskajā domā kļuva tikumības problēma. Sokrats centās noskaidrot, kas ir tikumība kā tāda un kur sakņojas atsevišķi tikumi. Pēc filozofa domām, tikumības dziļākais avots ir visu sakārtojošais prāts jeb dievs. Viņš identificēja dievu un cilvēka dvēseli ar prātu. Sokrata vadmotīvs: "Izzini pats sevi." Viņš bija ētikas pamatlicējs. Cilvēkam jātiecas pēc zināšanām, jo tikai tad viņš sapratīs labo un ļauno un rīkosies ētiski. Lai arī dažkārt Sokratam tiek piedēvēts izteikums "Es zinu, ka es neko nezinu", tomēr nav Platona un Ksenofonta darbos nav liecības par šādu izteikumu, t.s., sokratiskā nezināšana ir saistāma ar sokratiskās izjautāšanas metodi: “Proti, neviens no mums abiem laikam gan neko sevišķu nezina, taču viņš, neko nezinādams, iedomājas ko zinām, bet es, ja nezinu, tad arī neiedomājos to zinām. Tad nu, šķiet, par šo cilvēku esmu mazliet gudrāks tai ziņā, ka neiedomājos zinām, ko nezinu.” (Platons: Sokrata aizstāvēšanās 21D)
Cēlais astoņposmu ceļš Šīs dzīvesveida ceļa astoņas joslas tiek sadalītas trijās pakāpēs (divas joslas pirmajā un pa trim joslām abām pārejām): gudrības ("pradžnja"), tikumības ("šila") un koncentrēšanās ("samadhi"). Visas šīs trīs pakāpes jārealizē vienlaicīgi. Protams, ja neizdodas ko no tā ievērot, nevajadzētu šaustīt sevi (un muļķīgas ir vēlāk radušās domas par elles ugunīm — dzīve "sansaras" ritenī pati par sevi ir elle). No kļūdām un nevarēšanas jāmācās, nevis strikti jāturas pie likuma burta, jo ļaudis tiecas uz morālo pilnību tieši tāpēc, ka tā šajā brīdī tiem nepiemīt.
Četras cildenās patiesības Šīs dzīvesveida ceļa astoņas joslas tiek sadalītas trijās pakāpēs (divas joslas pirmajā un pa trim joslām abām pārejām): gudrības ("pradžnja"), tikumības ("šila") un koncentrēšanās ("samadhi"). Visas šīs trīs pakāpes jārealizē vienlaicīgi. Protams, ja neizdodas ko no tā ievērot, nevajadzētu šaustīt sevi (un muļķīgas ir vēlāk radušās domas par elles ugunīm - dzīve "sansaras" ritenī pati par sevi ir elle). No kļūdām un nevarēšanas jāmācās, nevis strikti jāturas pie likuma burta, jo ļaudis tiecas uz morālo pilnību tieši tāpēc, ka tā šajā brīdī tiem nepiemīt.