Top 10 similar words or synonyms for tiesisku

tiesisko    0.801180

kolektīvo    0.799117

sociālistisku    0.797232

kavēto    0.777930

fiskālo    0.771355

demokrātisku    0.768608

monetāro    0.766442

grozīšanu    0.761002

neaizskaramību    0.758650

labēju    0.757911

Top 30 analogous words or synonyms for tiesisku

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Latvijas—Krievijas miera līgums 21. pants paredzēja jauktas komisijas nodibināšanu tiesisku strīdu risināšanai.
Trauksmes cēlājs Šī iemesla dēļ daudzās valstīs pastāv likumi trauksmes cēlāju aizsardzībai. Pastāv arī trešās puses organizācijas, kas iespēju robežās piedāvā trauksmes cēlāju aizsardzību. Trauksmes cēlāji var saskarties ar tiesisku pretdarbību, kriminālapsūdzību, sociālo stigma un atbrīvošanu no amata vai darba.
Jānis Norvilis Jāņa Norviļa dziesmas "Daugav' abas malas" un "Svēts mantojums" skanēja tautas manifestācijā "Par tiesisku valsti" Mežaparkā un citos Atmodas laika masu pasākumos. 1991. gadā Jānim Norvilim piešķīra Pasaules brīvo latviešu apvienības goda balvu par mūža darbu.
Konstantīns Pupurs 2011. gada 14. jūnijā K. Pupurs atkārtoja savu vēsturisko gājienu ar sarkanbaltsarkano karogu cauri Rīgai no Brīvības pieminekļa līdz Brāļu kapiem, lai vienotu latviešu tautu cīņai par tiesisku valsti. Konstantīns Pupurs bija studentu korporācijas Fraternitas Lataviensis biedrs.
Gribas izteikums Gribas izteikums pieder pie tiesiska darījuma būtības. Ja divpusējā gribas izteikumā faktiski nav abu pušu gribas, darījums nenotiek. Nenopietni domātam gribas izteikumam, vai tādam, kas izteikts tikai izskata pēc, nav tiesisku seku.
Džons Viklifs Viklifs aizstāvēja viedokli, ka vienīgi kristīgā baznīca ir izredzēto draudze un hierarhiskajai vadībai (pāvestiem, kardināliem) nedrīkst būt tiesisku pretenziju uz vadību šajā baznīcā. Viņš arī uzskatīja, ka baznīcas imunitāte pret pasaulīgās valdības kontroli un aizrādījumiem ir amorāla pozīcija, tādējādi atsakoties no pāvesta virsvaldības.
Valsts Valsts ir politiska organizācija, kas, balstoties uz tiesisku varu, nodrošina sabiedrības vadīšanu un esošās politiskās iekārtas pastāvēšanu noteiktā apdzīvotā teritorijā. Valsts trīs pamatpazīmes — teritorija, iedzīvotāji un suverēna vara. Valsts ietver tādas institūcijas kā likumdevēja vara (parlaments, Saeima u.c.), izpildvara (valdība), armija, tiesas, policija un citi.
Līgums Līgums plašākā nozīmē ir ikkatra vairāku personu savstarpēja vienošanās par kādu tiesisku attiecību nodibināšanu, pārgrozīšanu, vai izbeigšanu. Līgums var apzīmēt saistības un tiesiskus darījumus starp valstīm, iestādēm, uzņēmumiem, organizācijām un personām uz noteiktu laikposmu. Līgums šaurākā Civillikuma nozīmē ir vairāku personu savstarpējs ar vienošanos pamatots gribas izteikums, kura mērķis ir nodibināt saistību tiesību.
Valsts policijas koledža Mācību centrs svinīgi tika atklāts 1991. gada 13. jūnijā, un par tā priekšnieku tika iecelts milicijas apakšpulkvedis Atis Meibergs. Tiesisku un pilnvērtīgu darbību mācību centrs uzsāka 1991. gada 9. jūlijā. Augusta puča laikā 1991. gada 20. augustā plkst. 19.45 mācību centru ieņēma Padomju Savienības armija.
Tiesu vara Galvenais tiesu varas uzdevums ir tiesiskās kārtības uzturēšana, tiesisku konfliktu izšķiršana sabiedrības locekļu starpā, starp sabiedrības locekļiem un organizācijām, kā arī valsts institūtiem un valsti kopumā, tāpat arī organizāciju starpā. Tas jādara, vadoties no tiesību normām. Pasaulē ir dažādas tiesas institūciju sistēmas. Latvijā ir trīs tiesu sistēmas līmeņi: rajona vai pilsētas tiesa, apgabaltiesa un Augstākā tiesa.