Top 10 similar words or synonyms for solījumu

pārliecību    0.821689

zvērestu    0.806644

priekšlikumu    0.800468

piekrišanu    0.784782

apstiprinājumu    0.763784

viedokli    0.760836

rīkojumus    0.759358

vēlēšanos    0.753159

rīcību    0.752835

vēlmi    0.752095

Top 30 analogous words or synonyms for solījumu

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Latvijas Valsts prezidents Stājoties amatā, prezidents dod svinīgu solījumu:
ANO Tūkstošgades attīstības mērķi Visas ANO dalībvalstis parakstīja solījumu sasniegt šos mērķus līdz 2015. gadam.
Silvestrs Stodevešers 1449. gadā Rīgas domkapituls viņu atzina pēc tam, kad viņš bija devis solījumu neinkorporēt domkapitulu Vācu ordenī un neuzsākt karu bez vasaļu piekrišanas.
Sukot 38 atskaitot Tā Kunga sabata dienas devas un jūsu dāvanas, tāpat neskaitot visas jūsu solījumu reizes, kā arī neskaitot visus jūsu labprātības upurus, ko jūs dodat Tam Kungam.
Daniels no Bannerovas Pēc zaudētās 1206. gada kaujas pie Salaspils Lielvārdes līvi apsolīja kristīties katoļu ticībā un ik gadu maksāt Danielam kā nodevu pusbirkava rudzu no arkla, tomēr šo solījumu nepildīja.
Studentu maijs (1968) 11. maijā opozīcijas partijas pieprasīja Nacionālās sapulces ārkārtas vēlēšanas, bet premjerministrs Žoržs Pompidū uzstājās televīzijā un radio ar solījumu pārskatīt notiesāto studentu lietas un atvērt Sorbonnu.
Pērkonkrusts Pērkonkrusta struktūrā bija pārņemti daudzi vācu nacionālsociālistu un itāļu fašistu organizāciju elementi. Organizāciju vadīja Galvenais štābs, tā bija iedalīta piecos apgabalos, ko vadīja apgabalu inspektori. Biedri bija organizēti blokos, bet tie apvienoti rajonos. Biedri, iestājoties organizācija, deva solījumu. Pēc zināma laika pēc iestāšanās organizācijā Pērkonkrusta biedri varēja tikt uzņemti trieciengrupās - tā sauktajās “T” grupās. 1935. gadā šīs grupas pārdēvēja par Gustava Celmiņa triecienniekiem (G.C.T.). Trieciennieki deva speciālu solījumu. Daļai no viņiem rokā ar metāla zīmogu iededzināja zīmi.
Jehovas liecinieki Viņi tic, ka saskaņā ar Bībeles solījumu drīzā nākotnē uz Zemes tiks izveidota paradīze, kur daudz miljonu Dievam paklausīgu cilvēku varēs dzīvot mūžīgi, bet ļauna darītājus Dievs iznīcinās (Psalmi 37:9-11, 29).
Tora Šemot ir stāsts par Mozu, kurš izraēļus izved no Ēģiptes verdzības ar solījumu par atgriešanos Apsolītajā zemē. Pie Sīnāja Mozus no Dieva saņem Desmit baušļus. Izraēļi grēko un pielūdz zelta teļu; sāk celt pirmo svētvietu Dievam.
Mūks Mūks (no "(monahos)" — 'vientuļnieks'), kā arī mūķene ir reliģiskas organizācijas loceklis, kas devis solījumu dzīvot askētisku dzīves veidu mūku biedrībā vai vientulībā, ievērojot attiecīgās organizācijas noteikumus un atsakoties no pasaulīgās dzīves. Mūki dzīvo klosteros, tuksnešos un lavrās.