Top 10 similar words or synonyms for sociāldemokrātu

demokrātu    0.867548

sociālistu    0.834301

lsdsp    0.814367

nacionāli    0.805488

eseru    0.784882

komunistu    0.780012

demokrātisko    0.773209

arodbiedrību    0.772310

ltf    0.763448

darbaļaužu    0.758014

Top 30 analogous words or synonyms for sociāldemokrātu

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Lietuvas sociāldemokrātu partija Kaut arī pirmā sociāldemokrātiskā partija Lietuvā izveidojās 1896. gadā, un partija uzskata sevi par tās mantinieci, mūsdienu partija izveidojās 1989. gadā, apvienojoties Lietuvas komunistiskās partijas mantiniecei - Lietuvas demokrātiskajai darba partijai ("Lietuvos Demokratine Darbo Partija") un Lietuvas sociāldemokrātiskajai partijai.
Latviešu sociāldemokrātu savienība Latviešu sociāldemokrātu savienība (LSS) bija skaitliski neliela, radikāli noskaņota demokrātiska kreisa politiska partija Krievijas impērijā laikā no 1903. līdz 1913. gadam. izveidota 1903.gadā, Londonā apvienojoties Vakareiropas latviešu sociāldemokrātu savienībai ar ASV latviešu sociāldemokrātiem un 1902. gadā Krievijas impērijas Vidzemes un Kurzemes guberņās izveidoto Baltijas latviešu sociāldemokrātisko strādnieku organizāciju (BLSDSO).
Lietuvas sociāldemokrātu partija Lietuvas sociāldemokrātu partija ("Lietuvos socialdemokratų partija, LSDP") ir sociāldemokrātiska politiska partija Lietuvā. Pašlaik (2014. gadā) tā ir valdošā partija valstī.
Sociāldemokrātu fronte (Kamerūna) Partijas pirmsākumi meklējumi 1989. gadā, kad "Pētījumu grupa 89" un "Angliski runājošās minoritātes marģinalizācijas problēmu pētījumu centrs" nolēma, ka nepieciešams izveidot nereliģiska rakstura politisko spēku. Oficiāli partija tika izveidota 1990. gada 26. maijā. Kopš partijas dibināšanas tās vadītājs visu laiku ir bijis Ni Džons fru Idi.
Sociāldemokrātu fronte (Kamerūna) 1992. gadā SDF līderis Ni Džons fru Idi zaudēja prezidenta vēlēšanās. Savā zaudējumā viņš vainoja Kamerūnas prezidentu Polu Biju. Arī 2004. gadā viņš startēja prezidenta vēlēšanās, bet atkal zaudēja. Par viņa kandidatūru nobalsoja kopumā 17,4 % Kamerūnas balsstiesīgo iedzīvotāju. 2007. gada parlamenta vēlēšanās SDF ieguva 15 vietas no 180 valsts parlamentā.
Lietuvas sociāldemokrātu partija 2004. gada Seima vēlēšanās startēja koalīcijā ar Jauno savienību (sociālliberāļiem), koalīcijas nosaukums bija "Par darba Lietuvu" ("Už darbą Lietuvai").
Sociāldemokrātu fronte (Kamerūna) Sociāldemokrātu fronte (SDF) () ir sociāldemokrātiska partija Kamerūnā, kura lielākoties ir populāra angliski runājošos reģionos. Tās vadītājs ir Ni Džons fru Idi. SDF tika izveidota 1990. gadā. Partijas galvenā mītne atrodas Bamendā. SDF ir opozīcijā pret Kamerūnā valdošo Kamerūnas Tautas Demokrātiskās Kustības partiju.
Sociāldemokrātu fronte (Kamerūna) SDF ir Sociālistiskās internacionāles biedre. Partijas jaunatnes organizācija ir Starptautiskās jauniešu sociālistu savienības dalībniece.
Latviešu sociāldemokrātu savienība Jaunizveidotajai partijai bija visai sarežģīta — sociālistiskajām partijām raksturīga — struktūra: ne tieša, ko veidoja dažādas autnomas sekcijas, kopas un komitejas. T.i. partija tika veidota "no apakšas" un to veidoja nevis līderi bet ārējie faktori — organizācijas. Līderiem, protams, bija svarīga loma, bet ne noteicošā, jo pašā organizācijā eksistēja līderu kontrolējošie, vienpersoniskas rīcības ierobežojoši mehānismi. Pazīstamākie LSS līderi bija M.Valters un E.Rolavs, kuri abi vadīja savienību kopš tās dibināšanas. No latviešu sociāldemokrātu lielā vairākuma (kas vēlākajos gados veidoja LSDSP kodolu) viņus šķīra atšķirīgi uzskati nacionālajā jautājumā - LSS jau 1903. gadā postulēja nepieciešamību pēc neatkarīgas Latvijas valsts (1903. gadā avīzē "Proletāriets" rakstā "Patvaldību nost! Krieviju nost!" M.Valters pirmo reizi vēsturē publiski pauda nepieciešamību pēc suverēnas Latvijas valsts dibināšanas). Prasība pēc tautas pašnoteikšanās savijās ar sociālisma ideāliem un uzskatu, ka individuālais terors ir optimālākais cīņas līdzeklis. Nozīmīgs LSS darbības aspekts bija literatūras un ieroču nelegālā transporta organizēšana no Rietumeiropas uz carisko Krieviju. Jau 1896. gadā, studēdams Maskavas universitātē, E.Rolavs pārvadāja marksistisko literatūru no Baltijas ostām uz Krievijas lielajiem centriem. 1913. gadā partijas II kongresā tika mainīts partijas nosaukums, jo apzīmējums "Latvijas Revolucionāro sociālistu partija" (eseri) šķita atbilstošāks savienības ideoloģijai, bez tam vajadzēja uzskatāmāk norobežoties no LSDSP (līdzīgie nosaukumi bieži radīja pārpratumus), ar ko attiecības bija visai saspīlētas.
Lietuvas sociāldemokrātu partija Partijas līderis ir Aļģirds Butkevičs, šībrīža Lietuvas premjerministrs.