Top 10 similar words or synonyms for semantika

konversija    0.848971

decimāla    0.848498

oktālā    0.847885

nosaukumsvācu    0.844919

sintakses    0.842734

heksadecimālā    0.839111

sintētisks    0.832823

faziloģika    0.831610

formālistu    0.830316

mainīšana    0.828324

Top 30 analogous words or synonyms for semantika

Article Example
Semantika Semantika (, cēlies no , "sēmantikós" — ‘nozīmējošs’) ir valodniecības nozare par valodas vienību (zīmju, vārdu utt.) nozīmi, pretstatā sintaksei, kas apskata informācijas nesēju struktūru. Semantika ir attiecības starp zīmēm un simboliem un to, ko tie reprezentē, atbild uz jautājumu: ko apzīmē zīme (piemēram, vārds).
Teikuma intonācija Runas intonācija sastāv no vairākiem elementiem, kam ir sava semantika un akustiskais veidojums.
Lietojumprogrammas saskarne Funkcijas semantika - tas ir apraksts par to, ko šī funkcija dara. Funkcijas semantika ietver sevī aprakstu par to, kas tiek uzskatīts par funkcijas izpildes rezultātu, kā un no kā šis rezultāts ir atkarīgs. Parasti rezultāts ir atkarīgs tikai no funkcijas argumentu vērtībām, bet atsevišķos moduļos ir stāvokļa jēdziens - tad funkcijas rezultāts var būt atkarīgs no šī stāvokļa, un, turklāt, par rezultātu var kļūt šī stāvokļa izmaiņa. Šo atkarību un izmaiņu loģika attiecas uz funkciju semantiku. Pilnīgs funkcijas semantikas apraksts ir izpildāmās funkcijas kods vai funkcijas matemātiskā definīcija.
Valoda Zinātni par cilvēku valodu, tās īpašībām, uzbūvi, funkcionēšanu un attīstību sauc par valodniecību. Izšķir vispārējo un konkrēto valodniecību (pētī kādu valodu, valodu grupu vai saimi). Tradicionāli valodniecību veido semantika, sintakse un fonoloģija, bet valodas sistēmas līmeņus un apakšsistēmas pēta arī fonētika, gramatika, leksikoloģija, frazeoloģija, stilistika, valodas attīstību aplūko valodas vēsture, etimoloģija, valodas funkcionēšanu sabiedrībā — dialektoloģija, sociolingvistika un citas nozares.
Semantiskais tīmeklis Semantiskais tīmeklis ir projekts ar mērķi piešķirt tīmeklī esošajiem dokumentiem mašīnām saprotamu nozīmi (skat. semantika). Vispasaules tīmekļa radītāja Tima Bērnera-Lī vadībā, Vispasaules tīmekļa konsorcijs (W3C) šobrīd strādā pie Vispasaules tīmekļa papildināšanas ar jauniem standartiem, iezīmēšanas valodām un datu apstrādes rīkiem.
Semiotika Semiotiķis Čārlzs Viljams Moriss savā 1938. gada darbā "Zīmju teorijas pamati" ("Foundations of the Theory of Signs") semiotiku definēja kā sintakses, semantikas un pragmatikas apvienojumu. Sintakse pētī attiecības starp zīmi un zīmi, semantika — starp zīmi un objektu (pētī nozīmi), pragmātika — starp subjektu un zīmi.
Valodniecība Valodniecība jeb lingvistika ( — "valoda") ir zinātne par cilvēku valodu, tās īpašībām, uzbūvi, funkcionēšanu un attīstību. Izšķir vispārējo un konkrēto valodniecību (pētī kādu valodu, valodu grupu vai saimi). Tradicionāli valodniecību veido semantika, sintakse un fonoloģija, bet valodas sistēmas līmeņus un apakšsistēmas pēta arī fonētika, gramatika, leksikoloģija, frazeoloģija, stilistika, valodas attīstību aplūko valodas vēsture, etimoloģija, valodas funkcionēšanu sabiedrībā — dialektoloģija, sociolingvistika un citas nozares.
Mākslas un aģentūras teorija Ar šo teoriju Gels liek pārdomāt mākslas antropoloģijas iepriekšējās nostādnes, viņš neuzskata, ka tai būtu nepieciešams definēt, kas ir māksla, jo tas ir mākslas kritiķu uzdevums. Antropologs atsakās aplūkot mākslu kā simbolu un nozīmju lauku, viņaprāt nozīmīgāk ir runāt par aģentūru un mērķi. Teorijas kritiķi norāda uz neatbilstību starp tās rīcību orientēto perspektīvi mākslā, jo teorijas centrā ir objektu aģentūra nevis cilvēku. Un norāda, ka tādas kategorijas kā estētika un semantika nevar tikt izslēgtas no definīcijas un analīzes, jo tās ir būtiskas, lai izprastu veidus, kā māksla pastāv un kādu ietekmi tā atstāj uz cilvēkiem.