Top 10 similar words or synonyms for saimniecisku

sociālu    0.807271

intelektuālo    0.792357

tiesisko    0.790345

materiālo    0.788667

efektīvu    0.784065

draudzīgu    0.774285

ieviešot    0.773120

juridisku    0.766074

centralizētu    0.761368

institucionālo    0.758063

Top 30 analogous words or synonyms for saimniecisku

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Grāmatvedība Grāmatvedības dokuments ir rakstveida rīkojums veikt saimniecisku operāciju vai apliecinājums, ka saimnieciskā operācija ir notikusi.
Raterfords Heiss Raterfords Birčards Heiss (; (dzimis , miris ) bija ASV deviņpadsmitais prezidents. Veiksmīgi vadīja valsts atdzimšanu un iedibināja saimniecisku stabilitāti pēc pilsoņu kara. Cīnījās pret valdības ierēdņu korupciju.
Uzņēmējs Uzņēmējs (, arī "entrepreneur") plašā nozīmē ir fiziska persona, komersants, kam pieder un kas vada uzņēmumu, parasti ar mērķi gūt peļņu. Uzņēmējs ir atvasinājums no vārda "uzņemties", tas ir - uzņemties iniciatīvu, atbildību un risku par kādu saimniecisku pasākumu.
Vecgulbenes muiža Volfi bija veiksmīgi saimnieki, jo viņu laikā vispirms dzimtzemnieku, vēlāk klaušinieku, vēlāk rentzemnieku darbs ticis organizēts tā, ka Vecgulbenes muiža kļūst par spēcīgu, baronam peļņu un turīgumu nesošu saimniecisku centru. Muižā darbojušās dzirnavas, spirta brūzis, krogs.
Vespasiāns Vespasiāns savos valdīšanas gados pierādīja sevi kā ļoti apdomīgu un saimniecisku vadītāju — impērijas ekonomiku viņš saņēma visai bēdīgā stāvoklī, taču, pieņemot dažus pavisam nepopulārus lēmumus, valsts kase atkal piepildījās. Tieši viņš ir spārnotā izteiciena "nauda nesmird" autors: tā viņš atbildēja dēlam Titam, kad tas izteica pārmetumus par maksas ieviešanu publiskajās tualetēs.
Kartelis Kartelis ir izplatīta uzņēmumu apvienība, kas rodas, rakstiski vai mutiski vienojoties tādiem nozares uzņēmumiem, kuri ražo samērā viendabīgus izstrādājumus. Karteļa dalībnieki saglabā juridisku un saimniecisku patstāvību. Karteļa izveidošanas mērķis ir tirgus kontroles nodrošināšana un monopolstāvokļa sasniegšana, savstarpējās konkurences novēršana, peļņas palielināšana. Šo mērķi kartelis sasniedz, dalībniekiem vienojoties par ražošanas apjomiem, noieta tirgiem, pārdošanas nosacījumiem, cenām, maksāšanas termiņiem u.c.
Komersants Viena vai otra termina lietošanai ikdienā nav būtiskas atšķirības, ja vien šāda jēdzienu aizstāšana netiek praktizēta juridiskos vai finanšu dokumentos - līgumos, rēķinos u.c., kur tas nav pieļaujams, bet jābalstās uz Komerclikumā un citos normatīvajos aktos noteiktajiem jēdzienu skaidrojumiem. Piemēram, jēdziens "uzņēmums" Komerclikuma izpratnē nozīmē organizatoriski saimniecisku vienību, kuru komersants izmanto savas komercdarbības veikšanai.
Vecgulbenes muiža Peļņa tikusi izmantota dažādi — saimniecības paplašināšanai, muižas kungu un saimniecības ēku pārbūvei un jaunbūvei, parku iekopšanai un skulptūru uzstādīšanai, ārzemju ceļojumiem un baronu dzimtas jaunās paaudzes studijām. Tā 19.gadsimta gaitā muiža kļuvusi par plaukstošu, pašpietiekamu saimniecisku vienību, kuras centru vainagoja Baltā un Sarkanā pils.
LETA Jau 1934. gada 21. oktobrī R. Bērziņš reģionālos laikrakstus var informēt, ka panācis arī finansiālu atbalstu no valdības reģionālās nodaļas izveidei. Līdz ar to nodaļa tika paplašināta līdz tādam līmenim, ka dažbrīd ar LETA starpniecību reģionālajiem medijiem bija iespēja sarunāt plašākas intervijas ar valstsvīriem, uzņēmējiem un citām valstiski svarīgām personām, kā arī tika algoti cilvēki, kas sniedza konsultācijas saimniecisku jautājumu risināšanā.
Tehnoloģija Ar tehnoloģiju plašā nozīmē saprot materiālas lietas — instrumentus, mašīnas, iekārtas, aparātus, dažādas konstrukcijas —, kā arī to lietošanas iemaņas, paņēmienus un metodes sadzīves, saimniecisku, militāru vai citu mērķu sasniegšanai. Ar jēdzienu tehnoloģija var apzīmēt vienkāršus priekšmetus, piemēram, koka ritenis, svira, āmurs kontekstā ar to izmantošanas paņēmieniem. Tehnoloģija var ietvert arī ļoti sarežģītas mūsdienu tehniskas sistēmas. Piemēram, informācijas tehnoloģiju komponentes parasti ir datori, telekomunikāciju iekārtas, datu pārraides kanāli, utt.