Top 10 similar words or synonyms for radīšanas

reālās    0.710908

atklāsme    0.680217

uztveri    0.675170

radīšana    0.673515

eksistences    0.648526

izziņas    0.640745

apziņas    0.630997

antīkās    0.627476

domāšanas    0.624627

uztvere    0.622690

Top 30 analogous words or synonyms for radīšanas

Article Example
Radīšanas grāmata Jūdaisma teoloģijā grāmatas centrālie notikumi ir attiecības, kas izveidojās starp Dievu, Ābrama ģimeni un pēcnācējiem un Apsolīto zemi.
Radīšanas grāmata Grāmatā aprakstīti daži no Bībeles visslavenākajiem un labāk zināmajiem notikumiem: Visuma radīšana, Ādama un Ievas izdzīšana no Ēdenes dārza, Kaina un Ābela strīds, Grēku plūdi un Noasa šķirsts, Bābeles torņa celtniecība, Ābrama derība ar Dievu, Sodomas un Gomoras iznīcināšanu, Jāzepa pārdošana verdzībā un viņa radinieku pārcelšanās no Apsolītās zemes uz Ēģipti.
Radīšanas grāmata Senākie līdz mūsdienām saglabājušies Pirmās Mozus grāmatas paraugi ir divdesmit četri fragmenti, kas nāk no Nāves jūras tīstokļiem, kas sarakstīti laikā no 150 gada pirms mūsu ēras līdz mūsu ēras 70. gadam. Lai arī tradicionāli par grāmatas autoru tiek uzskatīts pats Mozus, zinātnieki kopš 19. gadsimta uzskata, ka piecas Mozus grāmatas savā pašreizējā formā radītas 500-450 gadus pirms mūsu ēras.
Radīšanas grāmata Radīšanas grāmata, arī 1. Mozus grāmata (, "Berešīt", , ), ir pirmā no piecām Mozus grāmatām, kā arī kristiešu Bībeles Vecās Derības un ebreju Toras pirmā grāmata. Grāmata stāsta par pasaules radīšanu. Tajā ir patriarhu (Ābrams, Īzaks, Jēkabs) un Jāzepa dzīves stāsti.
Radīšanas grāmata Dievs izveido pasauli sešās dienās. Septītajā dienā viņš esot atpūties, un tāpēc tā ir kļuvusi par svēto dienu sabatu. Dievs izveidoja arī Ēdenes dārzu, kurā dzīvoja pirmais cilvēks Ādams un vēlāk arī pirmā sieviete Ieva. Ādams un Ieva pārkāpa noteikumus, ko Dievs bija uzstādījis, un viņi tika izraidīti no Ēdenes dārza. Vēlāk Ādamam un Ievai ir trīs dēli: Kains, Ābels un Sets. Kains greizsirdības dēļ nogalina Ābelu. Grāmata stāsta arī par Noasu un viņa šķirstu, kā arī par Bābeles torni un par Ābramu, kuru Dievs esot izvēlējies par "tautu tēvu", kura uzdevums bija vest savu tautu uz Apsolīto zemi Kanānu.
Radīšanas grāmata Pašlaik pastāv trīs grāmatas izveidošanās teorijas:
Jāzeps (Radīšanas grāmata) Jāzeps (, , "") bija nozīmīga persona kristiešu Bībeles Vecajā Derībā un ebreju Torā.
Jāzeps (Radīšanas grāmata) Saskaņā ar Radīšanas grāmatu, Jāzeps bija 11. no Jēkaba 12 dēliem un Rāheles pirmdzimtais. Radīšanas grāmatā ir arī izstāstīts stāsts par to, kā Jāzepu verdzībai pārdeva viņa brāļi, vēlāk viņš kļuva par otru varenāko personu Ēģiptē pēc faraona. Jāzeps glāba savus radiniekus no bada nāves. Šis stāsts ir kalpojis par iedvesmas avotu vairākiem darbiem literatūrā un mākslā, tai skaitā latviešu rakstnieks Rainis ir sarakstījis lugu "Jāzeps un viņa brāļi".
Transfertcena Transfertcenas sistēma ir vajadzīga stratēģisku lēmumu izstrādāšanai. Transfertcenas attiecības var aplūkot kā vērtības radīšanas ķēdes analīzi. Vērtības radīšanas ķēdi raksturo:
Ādams Kadmons Radīšanas akts sākas ar bezgalīgās dievišķās esības "Ein Sof" ierobežošanos jeb koncentrēšanos ("cimcum"). Pašierobežošanās rada sākotnējo telpu, kurā rodas visa esošā pirmtēls Ādama Kadmona veidā, kas pats kļūst par radītāju tālākajam radīšanas procesam.