Top 10 similar words or synonyms for prognozētu

pārvarētu    0.939317

salīdzinātu    0.939012

stabilizētu    0.934514

nerastos    0.933891

ievērotu    0.932865

modelētu    0.924604

izprastu    0.923490

konstruētu    0.923032

analizētu    0.921917

izvērtētu    0.920260

Top 30 analogous words or synonyms for prognozētu

Article Example
Antikitiras mehānisms Antikitiras mehānisms ir sens analogais dators un Saules sistēmas modelis, kuru izmantoja, lai prognozētu astronomiskās pozīcijas un aptumsumus kalendāram un astroloģiskiem mērķiem, kā arī olimpiāžu ciklu noteikšanai.
Stoka-Vatsona modelis Sekojot Dž. Stoka un M. Vatsona metodoloģijai, mēs pieņemam modeļa formu vienādojumos (1.1) un (1.2), lai prognozētu y laika rindu:
Fibonači skaitļi Fibonači skaitļus un zelta griezumu mēdz pielietot arī Forex valūtu tirgos, lai analizētu tirgu un prognozētu tā tālāko uzvedību, vai tieši pretēji — izvērtētu iepriekš notikušo attīstību.
Kanopus-V № 1 Pavadonis paredzēts: kartogrāfijai; tehnogēno un dabas ārkārtas situāciju novērošanai; meža ugunsgrēku un lielu piesārņojumu atklāšanai; anomālu fizisku parādību reģistrēšanai, lai prognozētu zemestrīces; zemju izmantošanas kontrolei, noteiktu Zemes virsmas rajonu operatīvai novērošanai.
Sepse Aptuveni 20-35% cilvēku ar smagu sepsi mirst. Septiskā šoka gadījumā mirstība ir 30-70%. Laktāta daudzuma noteikšana ir nozīmīgs laboratoriskais izmeklējums, lai prognozētu iznākumu — cilvēkiem ar laktātu virs 4 mmol/L mirstība sasniedz 40%, bet 2 mmol/L mirstība ir ap 15% gadījumu.
Glābējs Vulkonoloģi novēro aktīvos vulkānus, lai prognozētu to izvirdumus. Seismogrāfus izmanto, lai pareģotu vulkāna izvirduma laiku un spēku, mērot zemes svārstības, kas parasti intensīvi pastiprinās pirms izvirduma. Dažās apdzīvotās vietās lavas straumes mēģina novirzīt mazāk kaitīgā virzienā, bombardējot tās no lidmašīnām. Citur būvē milzīgus dambjus, lai aizsargātu pilsētas no iespējamām dubļu un lavas straumēm, ko rada vulkānu izvirdumi.
Pāns (pavadonis) Pavadonis vēlāk tika ieraudzīts 1 ° leņķī no paredzētās pozīcijas. Meklēšana tika veikta ņemot vērā visus "Voyager 2" attēlus un izmantojot datoru aprēķinus, lai prognozētu, vai pavadonis būs redzams pietiekami izdevīgā stāvoklī katrā no tiem. Katrs vērā ņemamais Voyager 2 attēls ar izšķirtspēju, kas pārsniedz ~ 50 km / pikseli, parāda Pānu skaidri. Kopumā tas parādās vienpadsmit "Voyager 2" attēlos.
Datubāzu mārketings Datu vākšana pati par sevi ir bezjēdzīga, ja šie dati netiek apstrādāti, analizēti un izmantoti klientu labākai izprašanai, jaunu piedāvājumu izstrādei, esošo problēmu risināšanai un nākotnes modelēšanai. Analīzes programmas ļauj ātri grupēt datus pēc visdažādākajiem kopīgajiem parametriem, kas var tūlītēji tikt izmantoti mārketinga ziņu nosūtīšanai atlasītājai mērķauditorijai. Datubāzu analīze ļauj identificēt mērķa klientu segmentus, kuriem nosūtīt mārketinga ziņas. Analīze lielu uzmanību pievērš iepriekšējās uzvedības un pirkšanas paradumiem, lai prognozētu pircēja turpmāko uzvedību, izvēloties, kad un ko tiem komunicēt. Klientu uzvedības un transakciju vēstures analīze ļauj attīstīt prognozes par viņu turpmāko uzvedību.
Sliežu ceļa uzturēšana Sliežu ceļa uzturēšana (nereti sliežu ceļa uzturēšanu dēvē par sliežu ceļa ekspluatāciju vai remontu, izņemot kapitālo remontu un rekonstrukciju) nodrošina drošu un nepārtrauktu vilcienu kustību bez noteikto ātrumu ierobežojumiem ceļa un būvju bojājumu dēļ visā ceļa garumā periodā starp kapitālajiem remontiem. Laikus jāatklāj bojājumu rašanās cēloņi gan ceļā kopumā, gan atsevišķos ceļa elementos. Galvenais ceļu uzturēšanā ir bojājumu prognozēšana. Lai prognozētu bojājumu, nepieciešams zināt apstākļus un nosacījumus, pie kuriem bojājums var rasties, tāpēc nepieciešams labi pārzināt sliežu ceļu — ikvienu tā elementu: zināt kādas ceļā notiek izmaiņas ritošā sastāva, vides un meteoroloģisko apstākļu ietekmē. Daudzas izmaiņas, kas notiek ceļā ir zināmas, piemēram, piesārņota balasta gadījumā, kad balasts slikti novada ūdeni, ziemā vērojama ceļa kūkumošanās. Pāri braucošo vilcienu iespaidā sliede pārvietojas vilcienu kustības virzienā, notiek ceļa aizdzīšana. Var notikt ceļa sabrukums, ja netiks veikti aizsardzības pasākumi. Ceļā var notikt arī tādi procesi, kuri raksturīgi tikai atsevišķam ceļam vai ceļa vietai. To rašanās iemesli var būt nezināmi, piemēram, ceļa nosēde. Šādos gadījumos meklē nosēdes iemeslus un izvēlas paņēmienus, kā to novērst, izpētot ceļa stāvokli, novērojot un analizējot izmaiņas.