Top 10 similar words or synonyms for prezidijs

prezidija    0.788212

lkp    0.740498

priekšsēdētāji    0.739018

saeima    0.730377

frakciju    0.729905

ltf    0.727721

ck    0.713504

izpildkomiteju    0.710940

senāta    0.702715

senāts    0.701741

Top 30 analogous words or synonyms for prezidijs

Article Example
Vironia 2009. gadā globālais prezidijs joprojām atradās Toronto.
Saeima Saeimas darbību vada Saeimas Prezidijs, ko savu pilnvaru laika sākumā ievēlē Saeima. Prezidijs sastāv no pieciem deputātiem — Saeimas priekšsēdētāja, viņa diviem biedriem, sekretāra un sekretāra biedra. 12. Saeimas priekšsēdētāja ir Ināra Mūrniece.
Dienvidosetija 21. septembrī Gruzijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs izsludināja šo lēmumu par nelikumīgu.
Uralkalij 1926. gadā PSRS Valsts plāna prezidijs nolēma Padomju Savienībā organizēt kālija rūpniecību; izveidots trests "Sojuzkalij".
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera Kameru vadīja priekšsēdētājs, prezidijs, finanšu komisija un pilnsapulce. Prezidiju veidoja priekšsēdētājs, 7 vicepriekšsēdētāji kases pārvaldnieks un Finanšu ministrijas pārstāvis.
Jehvi 1992. gada 17. jūnijā Igaunijas Republikas Austākās Padomes prezidijs ar oficiālu lēmumu izsludināja Jehvi pilsētas pašpārvaldes atjaunoto statusu.
Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieks Latvijas PSR Tautas skatuves mākslinieks bija goda nosaukums, ko piešķīra Latvijas PSR Augstākās Padomes prezidijs no līdz Latvijas neatkarības atgūšanai.
Saeima Saeimas Prezidijs nosaka Saeimas iekšējo kārtību un darba gaitu Saeimā, dod atzinumus un virza tālāk saņemtās lietas visos Saeimas kārtības rullī paredzētajos gadījumos, sastāda Saeimas sēžu darba kārtību un lemj par komandējumiem. Tāpat Prezidijs pieņem darbā un atlaiž no darba Saeimas struktūrvienību vadītājus un veic citas organizatoriskās funkcijas.
Starptautiskā krimināltiesa SKT sastāvā ietilpst šādas četras atsevišķas institūcijas: Prezidijs, Tiesvedības nodaļas, Sekretariāts un Prokuroru birojs. Prezidijs ir atbildīgs par SKT pārvaldīšanu (Romas statūtu 43. p. 2. d.), arī par Sekretariāta uzraudzīšanu un Pirmstiesas palātas un Tiesas palātas izveidi (Romas statūtu 61. p. 11.d. un SKT Procedūras un pierādījumu noteikumu 46. p. 1. d.),
12. Saeimas deputātu darba grupa Valsts prezidenta pilnvaru un ievēlēšanas izvērtēšanai 2) Jāgroza Satversmes 16. pantu, nosakot, ka Saeimas Prezidijs sastāv no priekšsēdētāja un četriem viņa biedriem, tādējādi atsakoties no Saeimas sekretāra amata kategorijas.