Top 10 similar words or synonyms for precizētu

klasificētu    0.930738

manipulētu    0.926841

iebiedētu    0.923688

konstruētu    0.918811

izvērtētu    0.918517

pārvarētu    0.917081

sintezētu    0.916310

dziedātu    0.915894

kompensētu    0.915398

aizpildītu    0.915156

Top 30 analogous words or synonyms for precizētu

Article Example
Naturāls skaitlis Lai precizētu, vai tiek iekļauta arī nulle, lieto apzīmējumus
Renderēšana Apraksta, kā gaismas īpašības mainās dažādos virsmas punktos. Gaismas izkliedes īpašību izteikšanai galvenokārt lieto programmu, ko sauc par ēnotāju. Vienkāršs ēnošanas paraugs ir faktūrkartēšana, kura izmanto attēlu, lai precizētu izkliedes krāsu uz virsmas, radot reālistiskāku attēlojumu.
Brīvformu virsmas modelēšana Non- Uniform Rational B-spline – nesavienota racionāla B īinija ir Bezjē līkņu un nesavienotu mezglu vektoru kopums. Tāpēc, lai precizētu NURBS līkni nepieciešams zināt pakāpi, kontroles punktus, to ietekmi un mezglu vektorus.
Lietuva Parlaments ievēl komitejas, lai apspriestu tiesību aktu projektus un precizētu citus jautājumus saskaņā ar Konstitūciju. Parlamentārās komisijas (pastāvīgas un ad hoc) ir izveidotas, lai veiktu īslaicīgus vai ierobežotus uzdevumus.
Plīvurpūce Plīvurpūcei ir daudzas pasugas. Laika gaitā vairākas no tām mūsdienās tiek sistematizētas kā sugas, par daudzām zinātniekiem trūkst pietiekami daudz informācijas, lai precizētu sistemātiku. Dažas tiek sistematizētas dažādās sistemātikās, vai nu kā pasugas vai kā sugas. Kopumā pasugu skaits ir apmēram 20 - 35. Saskaņā ar "Pasaules pūču rokasgrāmatu" () plīvurpūcei ir 35 pasugas. Pasugas savā starpā pamatā atšķiras ar krāsu un auguma izmēru.
Radikāls līdzskanis Termins ""radikāls"" tika ieviests lai precizētu terminu "faringāls", kas apzīmēja visus rīklē artikulētos līdzskaņus, nešķirojot, vai artikulētājs ir mēles sakne ("augstie" faringālie) vai uzgāmurs ("zemie" faringālie). Tomēr termins "radikāls" vēl nav pilnībā ieviesies un "faringāls" joprojām tiek lietots šajā plašākajā nozīmē.
Futbolbumba Futbolbumba ir bumba, kuru izmanto vairākos futbola veidos. Tālā pagātnē izmantoja jēlprodukta bumbas, piemēram, piepumpētus cūku pūšļus, bet tagad bumbas izstrādā inženieru komandas, lai precizētu specifikācijas. Katrā futbola veidā lieto citu bumbu, lai gan viņi visi pieder pie vienas no divām dažādām pamatdarbības formām:
Kongo beznagu ūdrs Zinātniekiem nav vienprātības par to, vai Kongo beznagu ūdrs ir atsevišķa suga vai Kāpas beznagu ūdra pasuga "Aonyx capensis congicus". Šobrīd tiek veikti DNS pētījumi Kongo beznagu ūdram, lai precizētu šīs sugas vietu ūdru klasifikācijā. Dažādos informācijas avotos šis ūdrs tiek klasificēts dažādi. Pirms dažiem gadiem Kongo beznagu ūdrs tika iekļauts savā ģintī "Paraonyx", tomēr šis iedalījums mūsdienās vairs nav spēkā.
Tautskola (Dānija) Tautskola () ir Dānijas pamatskolas un zemākās vidējās izglītības kopums, tā sastāv no viena gada pirmsskolas sagatavošanas, deviņu gadu pamatskolas un gadījumos, kad skolēniem ir nepieciešams uzlabot mācību sasniegumus vai ir vajadzīgs laiks, lai izlemtu un precizētu, ko vēlas darīt turpmāk - tiek piedāvāta iespēja mācīties 10.klasē. Izglītība Dānijā ir obligāta vecuma posmā no 6-7 līdz 16 gadiem. Ir iepējams izvēlēties starp valsts skolu, privāto skolu, kā arī mājmācību. Obligāts nosacījums ir iegūt izglītību, izvēlētajai izglītības iegūšanas vietai ir pakārtota nozīme.
Vartbergas Hermaņa Livonijas hronika Notikumi apskatīti pieaugošā laika secībā, no 1143. līdz 1378. gadam. Tā sarakstīta, lai turpinātu Jaunākās Livonijas Atskaņu hronikas notikumu izklāstu, kas izbeidzās līdz ar 1348. gadu. Oriģināls materiāls sākot jau ar 1345. gadu, bet tā kā no 1358. gada autors bijis Livonijas ordeņa mestra pavadonis, tad par šo periodu sniegtās ziņas ir sevišķi vērtīgas. Kā avotus hronikas autors izmantojis Indriķa hroniku, Vecāko atskaņu hroniku un Jaunāko Livonijas atskaņu hroniku, ordeņa mestru saraksti un arhīva dokumentus, izmantojis arī ordeņa mestru sarakstus, kas līdz mūsdienām atsevišķi nav saglabājušies. Par 13. gadsimtu daudz hronoloģisku un faktoloģisku neprecizitāšu. Autors sniedz atsevišķus datējumus un notikumu izklāstus laikā no 1236. līdz 1255. gadam, lai precizētu dažus notikumus, kas citos avotos nav tuvāk apskatīti. Kaut arī ziņas par notikumiem kļūst precīzas un ticamas tikai sākot ar 1241. gadu, šeit ir atrodamas dažas vērtīgas norādes, kas labāk palīdz izprast notikumu gaitu šajā laika posmā.