Top 10 similar words or synonyms for plānošanu

koordinēt    0.839399

sagatavošanu    0.834863

tehnoloģisko    0.826976

ieteikumus    0.816659

stratēģiju    0.808834

plānošanā    0.808801

veikšanu    0.804428

administrēšanu    0.802845

uzraudzību    0.796764

pārvaldību    0.792616

Top 30 analogous words or synonyms for plānošanu

Article Example
Karolinskas Universitātes slimnīca Tā ir arī atbildīga par jaunceļamās Karolinskas slimnīcas Solnā ("Nya Karolinska Solna") iekārtojuma un funkcionalitātes plānošanu.
Civilinženierija Transporta inženierija galvenokārt nodarbojas motorizētu transporta sistēmu plānošanu un veidošanu. Tas sevī iekļauj tādas lietas, kā rindas teoriju, satiksmes plūsmas plānošanu, ceļu ģeometrisko dizainu un braucēju uzvedības modeļu veidošanu. Noslodzes operāciju simulēšana ir veikta ar satiksmes un braukšanas algoritmiem, kas var būt ļoti sarežģītas skaitļošanas problēmas. Citas, specifiskākas transporta inženierijas nozares vairāk koncentrējas uz dzelzceļu sistēmām, ostām un lidostām.
Latvijas Dabas fonds 5. "Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas", kuras galvenais mērķis ir veikt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānošanu un apsaimniekošanu un iesaistīt šajās darbībās sabiedrību.
Latvijas plānošanas reģioni Plānošanas reģions savas kompetences ietvaros nodrošina reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. Plānošanas reģions papildus citai normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei:
Vācijas Demokrātiskā Republika 1963. gadā Ulbrihts pasludināja Jauno Ekonomisko Sistēmu, kas saglabāja centrālo plānošanu valsts ekonomikas attīstības plānošanā, taču deva lielāku brīvību nozarēm un uzņēmumiem šo plānu izpildē.
Kemira 2011. gada 13. oktobrī investīciju uzņēmumam "Folmer" pārdots meitas uzņēmums "Oy Galvatek Ab", kas nodarbojās ar ūdens attīrīšanas iekārto plānošanu, pārvaldību un apkalpošanu.
Valsts valodas centrs Tiesību aktu tulkošanas nodaļa veic centra kārtējo darbu plānošanu saskaņā ar Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos apstiprinātajiem ministriju pieprasījumiem (starptautisko dokumentu tulkojumi no angļu valodas latviešu valodā un LR tiesību aktu tulkojumi no latviešu valodas angļu valodā). Nodaļa veic centra tulkošanas darba organizēšanu un plānošanu, koordinējot un piesaistot darba izpildei nepieciešamos resursus un pārraugot to izlietojumu, kā arī piedalās dažādu centra kompetencē esošu dokumentu sagatavošanā un noformēšanā.[8]
Vadībzinība Vadībzinība, pārvaldība, vadība jeb menedžments () ir viena no uzņēmējdarbības jomām, kurā apskata uzņēmuma vai organizācijas vadīšanas spēju un iespējas, kas ietver plānošanu, organizēšanu, koordinēšanu, personāla veidošanu, motivēšanu un kontroli. Par mūsdienu vadībzinības pamatlicēju uzskata amerikāņu inženieri Frederiku Teiloru.
Abdelhakīms Āmers 1967. gada 14. septembrī, vai nu brīvprātīgi vai piespiedu kārtā, izdarījis pašnāvību noindējoties. Pēc vienas no versijām Āmeram piedāvāta izvēle — vai nu tiesa par apvērsuma plānošanu un nāvessods vai pašnāvība un goda saglabāšana.
Operācija "Katrīna" Operācija "Katrīna" ("Operation Catherine") bija Lielbritānijas Karaliskās flotes plānota militārā operācija Baltijas jūrā, kuru īstenot sākt bija plānots 1940. gada martā. Idejas autors bija Pirmais Admiralitātes Lords Vinstons Čērčils un tās plānošanu veica flotes admirālis Lords Korks.