Top 10 similar words or synonyms for nepiesātinātā

struktūrizomērs    0.937733

heterociklisks    0.931483

aromātiskais    0.929327

karbonskābe    0.928218

piesātinātajām    0.927459

organisks    0.921498

diketons    0.913361

aptvere    0.911514

propionskābe    0.910853

antimons    0.906860

Top 30 analogous words or synonyms for nepiesātinātā

Article Example
Fumārskābe Fumārskābe ("trans"-butēndiskābe, "trans"-1,2-etilēndikarbonskābe, allomaleīnskābe, boletīnskābe, lihenīnskābe, HOOC−CH=CH−СООН) un tās "cis"-izomērs (maleīnskābe) ir vienkāršākā nepiesātinātā divvērtīgā karbonskābe. Fumārskābe ir ūdenī grūti šķīstoša balta kristāliska viela. Fumārskābes esterus un sāļus sauc par fumarātiem.
Maleīnskābe Maleīnskābe ("cis"-butēndiskābe, "cis"-1,2-etilēndikarbonskābe, HOOC−CH=CH−СООН) un tās "trans"-izomērs (fumārskābe) ir vienkāršākā nepiesātinātā divvērtīgā karbonskābe. Maleīnskābe ir ūdenī šķīstoša balta kristāliska viela. Maleīnskābes esterus un sāļus sauc par maleātiem.
Mezakonskābe Mezakonskābe ("trans"-metilbutēndiskābe, metilfumārskābe, HOOC−C(CH)=CH−СООН) ir nepiesātinātā divvērtīgā karbonskābe. Mezakonskābe ir ūdenī diezgan grūti šķīstoši (karstā ūdenī labi šķīstoši) balti adatveida kristāli. Mezakonskābei ir "cis"-izomērs - citrakonskābe un struktūrizomērs itakonskābe.
Akonītskābe Akonītskābe ("cis"-1,2,3-propēntrikarbonskābe, HOOC−CH=C(COOH)−CH−СООН) ir vienkāršākā nepiesātinātā trīsvērtīgā karbonskābe. Akonītskābe kristalizējas no ūdens kā bezkrāsaini adatveida vai plāksnīšveida kristāli. Akonītskābes sāļus un esterus sauc par akonitātiem.
Citrakonskābe Citrakonskābe ("cis"-metilbutēndiskābe, metilmaleīnskābe, HOOC−C(CH)=CH−СООН) ir nepiesātinātā divvērtīgā karbonskābe. Citrakonskābe ir ūdenī labi šķīstoša balta kristāliska viela. Citrakonskābei ir "trans"-izomērs — mezakonskābe un struktūrizomērs itakonskābe.
Akrilskābe Akrilskābe jeb propēnskābe (СН=СН–СООН) ir vienkāršākā nepiesātinātā karbonskābe. Tā normālos apstākļos ir bezkrāsains, caurspīdīgs šķidrums ar asu smaku. Akrilskābe šķīst ūdenī un polāros organiskajos šķīdinātājos. Akrilskābes esterus un sāļus sauc par akrilātiem. Akrilskābi un tās esterus lieto par monomēriem. Aizvietojot akrilskābes molekulā vienīgo ūdeņradi pie otrā oglekļa atoma, iegūst metakrilskābi.
Itakonskābe Itakonskābe (metilēndzintarskābe, propilēn-2,3-dikarbonskābe, 2-metilidēnbutāndiskābe, HOOC−CH−C(=CH)−СООН) ir nepiesātinātā divvērtīgā karbonskābe ar dubultsaiti sānu grupā. Itakonskābe ir ūdenī diezgan grūti šķīstoši balti rombiski kristāli. Itakonskābei ir 2 struktūrizomēri, kas savā starpā ir "cis-trans"-izomēri - citrakonskābe un mezakonskābe. Itakonskābes nosaukums veidots no akonītskābes nosaukuma, apmainot vietām zilbes (akon - it - skābe).
Ketēni Ketēni ir organiskas vielas, kas satur karbonilgrupu, kura ar dubultsaiti saistīta ar vēl vienu oglekļa atomu (atomu grupējumu >C=C=O). Līdz ar to karbonilgrupas oglekļa atoms ketēnos ir "sp" hibridizācijas stāvoklī — ar to ketēni atšķiras no ketoniem, kuru molekulās divi aizvietotāji saistīti tieši ar karbonilgrupu. Vienkāršākā ketēna molekulā abi aizvietotāji ir ūdeņraža atomi un šo vielu parasti sauc tāpat par ketēnu (pēc IUPAC nomenklatūras — etenons). Ja ir citi aizvietotāji, ketēnus visbiežāk nosauc saskaņā ar šo aizvietotāju nosaukumiem, piemēram, metilketēns vai difenilketēns. Saskaņā ar IUPAC nomenklatūru ketēnu nosaukumus veido līdzīgi ketonu nosaukumiem, par pamatu ņemot atbilstošā nepiesātinātā ogļūdeņraža nosaukumu un pievienojot izskaņu "-ons". Piemēram, metilketēnu pēc IUPAC nomenklatūras dēvē par 1-propenonu.