Top 10 similar words or synonyms for naidīga

efektīgas    0.807496

paklausība    0.799684

skaistumam    0.798683

iecietīga    0.796803

verbāli    0.794775

pretreakciju    0.792027

politiskam    0.790164

uzmanīgam    0.787873

monoteismu    0.785822

taisnīgi    0.778723

Top 30 analogous words or synonyms for naidīga

Article Example
Benedikts XVI Turcijas valdības reliģijas lietu komisijas vadītājs Ali Badda Kolu teica, ka pāvesta runa bijusi pretīga, naidīga un balstīta uz aizspriedumiem pilnu viedokli.
Skūtgalvji Katra skūtgalvja kategorija var tikt uzskatīta kā naidīga pret dažādām citām grupām, lai gan apsaukāšanās, pazemošana un aprunāšana parasti ir sastopama biežāk, nekā atklāta vardarbība.
Olivers Kromvels Kromvels ir pretrunīgi vērtēta personība, tomēr BBC 2002. gada aptaujā viņš tika atzīts par vienu no desmit visu laiku ievērojamākajiem britiem. Viņa Īrijas kampaņas gaitu daži vēsturnieki uzskata par genocīdu, un Īrijā attieksme pret viņu ir klaji naidīga.
Inkvizīcija Jau kristiešu Svētajos Rakstos — "Bībelē" — skaidri norādīts, ka ir pareiza ticība () un nepareiza "izvēle" ("ķecerība" — ), kuru jāapkaro (skat. Bībelē, Jaunajā derībā: "Apustuļu darbi", "Apustuļu vēstules"). Jau 3. gs. Baznīcas hierarhi (bīskapi, sinodes), balstoties uz Svētajiem Rakstiem, galīgi noformulēja kristīgās ticības doktrīnu. Tai pretī runājošas Svēto Rakstu interpretācijas tika atzītas par "ķecerību", kas ir naidīga Baznīcas garam un burtam.
Konflikts Konflikts (no — 'sadursme') ir interešu, uzskatu vai darbības un pretdarbības spēku sadursme. Konflikts var būt arī dramaturģijā un literatūrā kā uzskats, interešu, tieksmju, darbības, rīcības sadursme starp personām; pretspēku cīņa. Daniels Vebsters konfliktu definē: sacensība vai ķīviņš starp atšķirīgi domājošiem indivīdiem; antagonisks stāvoklis vai rīcība; cīņa, ko izraisījušas atšķirīgas vajadzības, centieni, vēlmes vai prasības; naidīga sadursme. Konflikts rodas, ja pastāv konkurējoši vai nesavienojami viedokļi.
Pseidozinātne Pseidozinātnes koncepcija, kā naidīga "bona fide" (godīgai, patiesai) zinātnei, parādījās 19. gs. vidū. Viens no pirmajiem dokumentētajiem vārda ‘’pseidozinātne’’ lietojumiem atrodams 1844. g. ‘’Northern Journal of Medicine, I’’ 387. lpp.: ‘’ "Tas pretējais jauninājumu veids, kas attiecas uz jomu, kas uzskatāma par pseidozinātni, sastāv vienīgi no, tā saucamajiem, faktiem, kurus vieno par principiem nomaskēti pārpratumi. "’’
Horvātijas karš Horvātijas varas iestādes veica priekšdarbus neatkarīgas Horvātijas armijas izveidē. Tā kā DTA bija klaji naidīga neatkarīgas Horvātijas idejai, horvātu armija veidojās uz policijas speciālo vienību bāzes. Arī lielākā daļa DTA gaisa kara spēku piloti nāca no Horvātijas reģiona ar augstāku iedzīvotāju vidējo izglītotības līmeni. Bez tam tika pārņemtas visas DTA militārās bāzes un arsenāli Horvātijas teritorijā. 1991. gada 9.aprīlī Horvātijas prezidemts Franjo Tudžmans speciālās vienības pārveidoja par "Tautas gvardi" ("Zbor Narodne Garde"), faktiski izveidojot Horvātijas armiju.
Scientoloģija Scientoloģijas baznīcai kritiķi pārmet, ka tā aicinot sekotājus saraut saites ar radiniekiem un līdzšinējiem draugiem, tai esot pārspīlēti naidīga reakcija uz kritiku, tai skaitā vācot un publiskojot kompromitējošus materiālus par tiem, kā arī tā orientējas uz naudas pelnīšanu ar reliģiskas mācības palīdzību. Scientoloģija savā ziņā līdzinoties finanšu piramīdai, kuras dalībnieki tiek aicināti piesaistīt vairāk dalībnieku, lai tādējādi paši iegūtu kādu labumu — proti, par jaunu dalībnieki iesaistīšanu baznīca saviem biedriem maksājot. Savukārt par auditēšanas seansiem dalībnieki maksā desmitiem vai pat simtiem tūkstošu dolāru.
Čūskas Čūska kā simbols raksturīga arī daudzām Eiropas tautām. Agrīnajiem zemkopjiem čūskas attēls sastopams jau kopš 6 gadu tūkstoša pirms mūsu ēras. Uz daudziem keramikas izstrādājumiem ir attēlota čūska. Latviešu mitoloģijā čūska ir enerģētiskās plūsmas simbols: attīrīšanās un noārdīšanās simbols — melna čūska maļ miltus uz akmens, radošās enerģijas plūsmas simbols — zelta zalktis. Vēlākos gados čūskas mitoloģiskās iezīmes samazinās, tomēr ir klātesošas. Piemēram, skitiem un irāņiem ir dieviete čūska ar sievietes galvu, rokām un krūtīm, tādējādi agrīnie priekšstati par čūsku tika ietverti vēlākajā izpratnē par dievībām. Agrīnajā mitoloģijā čūskai bija divējāda daba, no tās varēja sagaidīt gan labu, gan ļaunu. Vēlākos laikos Rietumu kultūrā čūskai parasti raksturīgas tikai negatīvās iezīmes. Daudzām tautām (indoeiropiešiem, irāņiem, šumeriem) čūska saistīta ar pazemes valstību un parasti ir naidīga pret cilvēkiem. Negatīvisms saglabājies līdz pat jaunākajiem laikiem. Austrumos čūska joprojām tiek uzskatīta par labvēlīgu dzīvnieku, kurš simbolizē gudrību un labestību.
Pjotrs Krasnovs 1918. gada martā Krasnovs vadīja kazaku sacelšanos, kuras rezultātā maijā tika ieņemts jau viss Donas kazaku apdzīvotais apgabals, atbrīvojot to no boļševikiem. 16. maijā viņu ievēlēja par Donas kazaku atamanu. Drīz vien šajā apgabalā ienāca Vācijas impērijas armija, kas gan Krasnovam nebija naidīga. 1919. gada janvārī Krasnova Donas kazaku armija iekļāvās Krievijas dienvidu bruņotajos spēkos. Pats Krasnovs pēc Deņikina spiediena 15. februārī izbrauca uz Igauniju, kur iestājās ģenerāļa Judeņiča armijā. Pēc balto spēku sakāves pie Petrogradas, 1920. gadā, emigrēja no Igaunijas uz Vāciju, kur apmetās Minhenē, bet 1923. gada novembrī viņš izbrauca uz Franciju. Emigrācijā darbojās krievu emigrantu politiskajās organizācijās. Pārstāvēja radikāli monarhistiskus un antikomunistiskus uzskatus. Nodarbojās ar rakstniecību. Kopā sarakstīja vairāk kā 20 grāmatas, kas iznāca krievu, franču, vācu un citās valodās. Vairākas grāmatas iznāca arī latviešu valodā.