Top 10 similar words or synonyms for morālo

seksuālo    0.858303

emocionālo    0.842885

nabadzību    0.836296

patiesu    0.825117

apziņu    0.824921

realitāti    0.823443

psiholoģisko    0.820097

domāšanu    0.818934

izpratni    0.814830

tikumu    0.811514

Top 30 analogous words or synonyms for morālo

Your secret weapon. Online courses as low as $11.99

Article Example
Morālais statuss Pastāv vismaz trīs dažādi uzskati par dzīvnieku morālo statusu:
Podkolzina pret Latviju Podkolzinai tika piespriesti 7500 eiro par morālo kaitējumu un 1500 eiro par tiesu izdevumiem.
Homērs Simpsons Vecākajās skolas klasēs Homērs nodarbojās ar vingrošanu. Viņš piedalījās sacensībās, bet nevarēja uzvarēt, jo neguva morālo atbalstu no tēva puses.
Latgolas Vords Laikraksts lielu akcentu lika uz sabiedrības kristīgo, tikumisko, un morālo vērtību paušanu, kā arī virzīja tautas kopējo domu patriotiskā un pašaizliedzīgā garā.
Hugo Kapets Kamēr Hugo Kapeta militārais spēks bija ierobežots un viņam vajadzēja lūgt karaspēka palīdzību Normandijas Ričardam I, viņa, kā karaļa, vienbalsīgās vēlēšanas deva viņas lielisku morālo autoritāti un ietekmi.
Šaloms Švarcs Karjeras pirmsākumos Švarca pētījumu virziens bija saistīts ar morālo lēmumu pieņemšanas dilemmām, altruismu un izpalīdzību, taču ar laiku viņš arvien vairāk pievērsās starpkultūru atšķirību pētniecībai.
Norma (socioloģija) Sabiedrības kultūras rituālu, tradīciju un rutīnu tīkls. Novirzīšanos parasti neuzskata par nopietnu draudu sociālajai organizācijai un tādēļ to sankcionē ne tik bargi kā morālo novirzīšanos. Piemērs: daudzās ģimenēs ASV ir ierasts noskaitīt lūgšanu pirms Pateicības dienas vakariņām.
Surogasija Izraēlā ir atļauta komerciālā surogasija, bet reliģisko un morālo apsvērumu dēļ ir aizliegta ģimenes un altruistiskā surogasija. Gruzijā surogasija ir legāla, bet surogātmātei nav vecāku tiesību (attiecībā uz surogātgrūtniecībā piedzimušo bērnu).
Laimonis Strujevičs Strujevičs iesniedza prasības pieteikumu Rīgas pilsētas Zemgales rajona tiesā pret a/a "Diena" un Aivaru Ozoliņu, lūdzot atsaukt publicēto informāciju, kuru viņš uzskatīja par godu un cieņu aizskarošu, atvainoties par izteikumiem, atlīdzināt nodarīto morālo kaitējumu 10 000 LVL apmērā. Pirmās instances tiesa daļēji apmierināja Strujeviča prasību, abas puses spriedumu pārsūdzēja Rīgas apgabaltiesā, kura lika A/S "Diena" atsaukt daļu no publikācijām, kā arī atlīdzināt nodarīto morālo kaitējumu 4 000 LVL apmērā un apmaksāt tiesāšanās izdevumus. Abas puses iesniedza kasācijas sūdzību Augstākās Tiesas Senātam, kas atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu un nosūtīja lietu atpakaļ jaunai izskatīšanai. Izskatot lietu no jauna, Rīgas apgabaltiesa piesprieda A/S "Diena" atsaukt daļu no publikācijām, atlīdzināt nodarīto morālo kaitējumu 6 000 LVL apmērā un apmaksāt tiesāšanās izdevumus. A/S "Diena" un A.Ozoliņa iesniegto kasācijas sūdzību Augstākās Tiesas Senāts noraidīja.
Ralfs Valdo Emersons Ļoti nozīmīgs darbs ir "Esejas" divos krājumos, lur apvienotas domas par morālo individuālismu un ticību sev. Arvien vairāk darbos parādījās pārliecība par augstāku lietu kārtību, mazāk paļaušanās uz saviem spēkiem.