Top 10 similar words or synonyms for materiālo

nabadzību    0.844078

fizisko    0.842053

intelektuālo    0.836760

psiholoģisko    0.823854

seksuālo    0.818010

labvēlīgu    0.816976

sociālu    0.814079

efektīvu    0.809579

labklājību    0.809500

mērķu    0.806712

Top 30 analogous words or synonyms for materiālo

Article Example
Latvijas Republikas materiālo resursu ministru uzskaitījums Šajā uzskaitījumā apkopoti Latvijas Republikas materiālo resursu ministri, kas bija Latvijas Republikas Ministru kabineta locekļi. Šis amats pastāvēja no 1990. gada līdz 1991. gadam.
Galotne (šahs) Parasti galotnē rodas jauns stratēģiskais mērķis — pārvērst bandinieku dāmā, lai iegūtu uzvarai nepieciešamo materiālo pārsvaru.
Impulsa moments Ķermeņa, kas sastāv no materiālajiem punktiem, impulsa momentu aprēķina saskaitot visu materiālo punktu impulsa momentu vērtības:
Fraternitas Lettica Sabiedrības mērķi bija pulcēt Maskavas augstskolas latviešu audzēkņus, pabalstīt viņu izglītības centienus, sniegt materiālo palīdzību un veicināt sabiedrisko sadzīvi.
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskā apdrošināšana Materiālo zaudējumu maksimālais apmērs līdz 1 000 000 EUR, nemateriālo zaudējumu apmērs personai, kas cietusi līdz 5 000 000 EUR.
15. (1.) ieroču SS artilērijas pulks 31. jūlijā divīzijas komandieris ģenerālis fon Piklers-Burghauss pavēlēja tomēr izveidot trešo vieglo divizionu, izmantojot pārējo divizionu materiālo nodrošinājumu.
Valstiski organizēta sabiedrība Treškārt, visām pirmajām valstiski organizētām sabiedrībām bija raksturīgi vairāk vai mazāk attīstīta rakstība, zinātne, materiālo vērtību uzskaite.
Gaisa kondicionēšana Tehnoloģisko gaisa kondicionēšanas sistēmu galvenais uzdevums ir nodrošināt tehnoloģisko procesu norisei vai materiālo vērtību glabāšanai vēlamos gaisa parametrus.
Kovariācijas analīze - Reklāmas auditorijas izvēli iegādāties reklamēto produktu, ņemot vērā viņu materiālo stāvokli un sociālo piederību kādai noteiktai etniskai grupai.
Darbaspēks Darbaspēks kādā teritorijā ir visu privātpersonu kopums, kas piedāvā savu darbu materiālo vērtību ražošanai vai pakalpojumu sniegšanai, t. i., nodarbinātie un darba meklētāji.