Top 10 similar words or synonyms for materiālisms

džainu    0.815183

skaidrošanā    0.805539

talmudā    0.788829

stoiķi    0.782327

ģenealoģiju    0.779398

skepticisms    0.770595

socioloģisks    0.768816

ētiskais    0.766729

uztverē    0.764849

darma    0.759849

Top 30 analogous words or synonyms for materiālisms

Article Example
Materiālisms Jēdziens "materiālisms" radās 17. gadsimtā.
Materiālisms Materiālisms ( — "nekustīgs") ir zinātniska filozofijas kustība, kas matēriju atzīst par primāru, bet apziņu par sekundāru. Tā ir pretēja kustība ideālismam. Šīs kustības sekotājus dēvē par materiālistiem. Nereti materiālisti netic Dievam, dievībām vai citām pārdabiskām būtnēm. Tādēļ materiālisms bieži vien tiek saistīts ar ateismu.
Kultūras materiālisms Kultūras materiālisms ir zinātniskās izpētes stratēģija un teorētiskā perspektīva antropoloģijā, kas ietver uzskatu, ka pastāv cēloniska saikne starp materiālajiem spēkiem un kultūras aspektiem, ka fiziskā pasaule var ietekmēt un noteikt cilvēka uzvedību. Kultūras materiālisma pamatlicējs ir Marvins Hariss.
Kultūras materiālisms Hariss kultūras materiālisma jēdzienu ieviesa 1968. gada darbā "The Rise of Anthropological Theory", bet pilnībā to attīstīja 1979. gada darbā "Cultural Materialism".
Kultūras materiālisms Marvins Hariss, pielāgojot Kārļa Marksa dialektisko materiālismu, attīstīja kultūras materiālisma konceptu. Arī Hariss kultūru redzēja trijos līmeņos: infrastruktūra (tehnoloģija), struktūra (sociālās attiecības) un superstruktūra (ideoloģija). Kultūras materiālismā sociokulturālajiem faktiem ir divi aspekti: emiskais un etiskais rakurss.
Marksisms Marksisms vispirms ir materiālisms (esamības—apziņas attiecības). Marksisms ir mācība, kurā ir ekonomisko jautājumu primaritāte, materiālo vērtību ražošanas veidam ir noteicošā loma. Līdz marksismam ražošanas sfēra filozofiem bija tikai attālināts fons citu attiecību pētīšanā.
Henrijs Džeimss Apmēram 20 gadus uzturējies Eiropā, 1904. gadā Džeimss devās uz ASV. Gadu vēlāk atgriezies Anglijā, viņš uzrakstīja ceļojuma piezīmes "Amerikā" ("The American Scene", 1907), kurās negatīvi vērtēts Amerikas materiālisms. 1915. gadā Džeimss ieguva Lielbritānijas pavalstniecību.
Jaunā strāva No filozofiskiem virzieniem jaunstrāvniekiem vistuvāk stāvēja materiālisms, t.i. uzskats, ka visas īstenības pamatā ir matērija. Sabiedriskās zinātnēs viņi centās latviešus iepazīstināt ar vēsturisko materiālismu, kas visas kultūras dzīves pamatā redz saimniecisko attīstību. Reliģiskos jautājumos liela jaunstrāvnieku daļa bija nonākusi pie ateisma.
Stalkers (filma) Filmas sižets galvenokārt ir koncentrēts ap trim varoņiem, viņu darbībām un diskusijām. Katram no varoņu tēliem ir savs filozofisks pirmsākums. Profesoram tas ir zinātniskais materiālisms, Rakstniekam — mākslinieciska pasaules uztvere, kas deformējusies par cinismu, pašam Stalkeram tā ir ticība. Filmas galveno varoņu ticība tiek pakļauta nopietnam pārbaudījumam. Nokļuvuši pie Istabas sliekšņa, viņi šo pārbaudījumu neiztur. Stalkers atgriežas no Zonas pie sievas un slimās meitiņas, vīlies cilvēkos.
Kārlis Markss Tēzēs Markss iebilst līdz šim pastāvošajam materiālismam un ideālismam. Markss materiālisms atzīst par psihisko pasaules sapratni, kritizē par cilvēka lomas pasaules radīšanā ignorēšanu. Ideālisms, kurš ir Hēgeļa radīts un attīstīts, akcentē cilvēka nozīmi, bet robežojas tikai ar domu vai ieceri, ka pasaule ir radīta caur kategorijām. Markss kombinē abus redzējumus, rosinot viedokli, kurā cilvēki pasauli tiešām rada vai vismaz pārveido to tādu, kādi viņi to redz, bet izmaiņas notiek nevis ar domu, bet gan aktīvas rīcības veidā.