Top 10 similar words or synonyms for konfliktu

politiku    0.754957

rīcību    0.752331

politisku    0.750024

militāru    0.748059

neapmierinātību    0.747283

režīmu    0.745555

terorisma    0.742396

strīdu    0.740193

ideoloģiju    0.734775

grupējumu    0.731740

Top 30 analogous words or synonyms for konfliktu

Article Example
Latvijas un PSRS līgums par neuzbrukšanu un konfliktu nokārtošanu miera ceļā Latvijas un PSRS līgums par neuzbrukšanu un konfliktu nokārtošanu miera ceļā () bija starptautisks līgums starp Latviju un PSRS, ko 1932. gada 5. februārī Rīgā no Latvijas puses parakstīja Ministru prezidents Marģers Skujenieks un no PSRS Centrālās izpildkomitejas puses Ārlietu tautas komisariāta kolēģijas biedrs Boriss Stomonjakovs un PSRS pilnvarotais pārstāvis Aleksejs Sviderskis.
Latvijas un PSRS līgums par neuzbrukšanu un konfliktu nokārtošanu miera ceļā Latvijas Saeima līgumu ratificēja 1932. gada 21. jūnijā, bet PSRS Centrālā izpildkomiteja 1932. gada 11. jūlijā.
Latvijas un PSRS līgums par neuzbrukšanu un konfliktu nokārtošanu miera ceļā Abas līdzējas puses apņēmās visus strīda jautājumus neatkarīgi no to rakstura un izcelšanās, kuri rastos viņu starpā pēc šā līguma parakstīšanas un kurus nevarētu piemērotā laikā izšķirt parastā diplomātiskā kārtībā, nokārtot izlīgšanas ceļā jauktā izlīgšanas komisijā, kuras sastāvs, tiesības un darbība noteicami sevišķā konvencijā, ko abas puses apņēmās noslēgt cik iespējams drīzā laikā un kas stātos spēkā vienā laikā ar šo līgumu.
Latvijas un PSRS līgums par neuzbrukšanu un konfliktu nokārtošanu miera ceļā Neuzbrukšanas līgums bija spēkā trīs gadus ar iespējamu neierobežotu skaitu pagarinājumu ik pa diviem gadiem, tomēr PSRS to pārkāpa, 1939. gada 23. augustā parakstot Molotova—Ribentropa pakta slepeno papildprotokolu, 1940. gada 15. jūnijā uzbrūkot Latvijas robežsargiem un vēlāk veicot pilnīgu Latvijas okupāciju.
Latvijas un PSRS līgums par neuzbrukšanu un konfliktu nokārtošanu miera ceļā Abas līdzējas puses savstarpēji apņēmās atturēties no jebkāda uzbrukuma viena pret otru, kā arī no jebkādiem varas darbiem, kas vērstos pret otras līdzējas puses teritoriālo integritāti un neaizkaramību vai politisko neatkarību, neievērojot to, vai tāds uzbrukums vai varas akts notiktu atsevišķi vai kopā ar citām valstīm, pieteicot vai nepieteicot karu.
Latvijas un PSRS līgums par neuzbrukšanu un konfliktu nokārtošanu miera ceļā Abas līdzējas puses apņēmās nepiedalīties nekādos militāros vai politiskos līgumos, konvencijās vai nolīgumos, kas būtu vērsti pret otras puses neatkarību, teritoriālo neaizskaramību vai politisko drošību, kā arī līgumos, konvencijās vai nolīgumos, kuru nolūks būtu vienas līdzējas puses finansiāls vai ekonomisks boikots.
Konfliktoloģija Praktiskā konfliktoloģija pēta un analizē šādus konceptus: konfliktu prevencija, konfliktu vadība, konfliktu risināšana, pēckonfliktu prakse u. c.
Konfliktoloģija Teorētiskās konfliktoloģijas uzdevums ir pētīt un piedāvāt vispārīgas zināšanas par sadursmju un nesaskaņu rašanās iemesliem, konfliktu attīstības likumsakarībām, konfliktu veidiem un tipiem, konfliktu īpatnībām dažādās vidēs un konfliktu izbeigšanas iespējām.
Minor Threat 1983. gadā konfliktu dēļ par turpmāko muzikālo virzienu grupa izjuka.
Konfliktoloģija Integratīvā konfliktoloģija nodarbojas ar konfliktoloģijas vispārējo principu izpēti dažādu dinamisku procesu un indivīdu lomu kontekstos, piemēram: pēta ārsta darbībā sastopamo konfliktu īpatnības, darba vides konfliktu vadības psiholoģiskās īpatnības u. c.