Top 10 similar words or synonyms for juridisku

tiesisko    0.808756

ievērošanu    0.782888

īstenošanu    0.773098

tiešu    0.772435

saimniecisku    0.766074

normatīvo    0.764907

aktu    0.761663

autortiesību    0.760290

neaizskaramību    0.756714

izvērtē    0.756688

Top 30 analogous words or synonyms for juridisku

Article Example
Civiltiesības Civiltiesības ir tiesību nozare, kas regulē līdztiesīgu dalībnieku (fizisku un juridisku personu) mantiskās un nemantiskās attiecības.
PSRS Valsts domes lēmums par Latvijas Republikas neatkarības atzīšanu KF Ģenerālprokuratūras pārstāve M. Gridņeva paziņoja, ka "saprotams, ka šai vēsturei nav nekādu juridisku perspektīvu".
Andrejs Bērziņš (politiķis) Pirms deportācijas viņš Upsalas universitātei atvēlēja naudu, ar kuru palīdzēt Latvijas vēstures pētniekiem. Juridisku problēmu dēļ fonds tika dibināts 1960. gados.
Latvijas Konfesionāli luteriskā baznīca tikai viens reliģiskais centrs, tā nav juridiski atzīta par reliģisku organizāciju (juridisku personu). Konfesionāli luteriskajā baznīcā šobrīd ietilpstošās astoņas draudzes juridiski
Eiropas Latviešu apvienība 2009. gada 12. septembrī Hamburgā, nolūkā pārveidot Eiropas Latviešu apvienību (ELA) par juridisku personu, ELA biedru organizāciju sapulce pieņēma lēmumu par Eiropas Latviešu apvienības oficiālu reģistrāciju un apstiprināja jauno statūtu redakciju.
Brīvs saturs Brīvs saturs jeb brīva informācija ir jebkura veida funkcionāls darbs, mākslas darbs vai cits radošs saturs, kurš atbilst brīva darba definīcijai. Brīvs darbs ir tāds, kuram nav nekādu būtisku juridisku ierobežojumu cilvēka tiesībām:
Jehovas liecinieki Kaut arī Jehovas liecinieku organizācijā juridisku apsvērumu dēļ ir prezidenti, reliģiskās organizācijas darbību nevada 1 cilvēks, bet pieredzējušu kristiešu grupa, kuru sauc par Vadošo padomi. Šāda kārtība bija kristiešiem arī 1. gadsimtā. (Skatīt Apustuļu darbus 15. nodaļu.)
Nirnbergas process Nirnbergas process bija svarīgs pagrieziena punkts starptautisko tiesību attīstībā, jo tas radīja juridisku precedentu — pirmo reizi notika tiesas process par agresiju un noziegumiem pret cilvēci. Principiāla nozīme bija tam, ka tika atzīts, ka augstākās priekšniecības un pat valdības rīkojumu pildīšana neatbrīvo cilvēku no personīgas atbildības par veiktajiem noziegumiem.
Venta-1 2015. gada novembrī saņemts valsts uzņēmuma "Elektroniskie sakari" apstiprinājums, ka "Venta-1" radiofrekvences ir iekļautas Starptautiskās telesakaru savienības ("ITU") Radiosakaru biroja Galvenajā frekvenču reģistrā "MFIR", un "Venta-1" sakaru sistēma ieguvusi starptautisku juridisku aizsardzību. Decembrī Ventspils Augstskola noslēdza līgumu ar Brēmenes Augstskolu par "Venta-1" nogādāšanu orbītā ar Indijas nesējraķeti "PSLV"; tā palaišana varētu notikt 2016. gada otrajā ceturksnī.
Vīnes kongress Vienošanās neparedzēja kolektīvas saistības pret noteikumu pārkāpēju, pieļāva alianšu veidošanos "Vīnes sistēmas" ietvaros. Taleirans kongresā izvirzīja leģitimitātes principu: monarha vara ir no Dieva. Tikai monarhs var īstenot valstī reformas. Nevienu valsti nevar pārdalīt, ja tās monarhs nav no tās atteicies. Iekarošanai nav juridisku seku.